500 000 kroner til Oslo Pride for Skeivt kulturår 2022

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og styreleder i Oslo Pride Fredrik Dreyer., Foto: Solfrid Skaret/Oslo Pride

I 2022 er det 50 år siden straffelovens § 213 som forbød seksuell omgang mellom menn ble opphevet. Det ønsker Oslo Pride å markere, og har av regjeringen fått innvilget 500 000 kroner til prosjektet “Festen og Protesten” i forbindelse med Skeivt kulturår 2022.

– Rettigheter er ikke kun noe man får, men noe som må kjempes for ved hver anledning. Ofte faller skeiv kultur utenfor kulturbegrepet, og når Oslo Pride og Skeivt kulturår 2022 adresserer det, er det noe regjeringen ønsker å støtte, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Alt i 2019 gikk Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket og Skeivt arkiv sammen om å markere Stortingets vedtak om å avskaffe §213. Målet er å skape utstillinger, arrangementer, kunnskapsbygging og kunnskapsformidling i en nasjonal feiring for å formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie over hele Norge i 2022. Det er opprettet en arbeidsgruppe for Skeivt kulturår der også Oslo Pride inngår.

– Skeivt kulturår 2022 vil minne oss om at frihet og likestilling ikke er en selvfølge. Både som kulturminister og som likestillingsminister er jeg glad for å kunne tildele Oslo Pride 500 000 kroner for å starte arbeidet med å markere Skeivt kulturår, sier kultur- og likestillingsministeren.