Er ikke grundere og bedriftseiere høyst vanlige folk?

Jørn Martinussen, 5. kandidat til stortingsvalget for Nordland Venstre

Smak på dette:

«Arbeiderpartiet kjemper for arbeidsfolks rettigheter. Nå må det bli vanlige folks tur. I en tid der bedriftseiere har mottatt milliarder av kroner fra felleskassa, skader det tilliten i samfunnet når vanlige folk angripes med kutt i sykelønnsordningen og det er dypt urettferdig»

Hvem er arbeidsfolk. Er ikke bedriftseiere vanlige folk? Det er mange av disse bedriftseierne som har sett sitt livsverk falle i grus under pandemien, og mange av disse bedriftseierne har ikke «mottatt milliarder av kroner fra felleskassa». Men noen har, som Bjørnar skriver fått støtte for å sikre sine bedrifter og sikre arbeidsplassene til vanlige folk. Jeg kan ikke annet enn at det blodet er rødt hos alle som blør under pandemien, om det måtte være bedriftseieren som kjemper for å overleve, lønnsmottakere eller andre.

Jeg føler et sterkt ubehag med det Bjørnar Skjæran gjør ved å generalisere og stigmatisere bedriftseiere som står sammen i kampen med sine ansatte for å sikre både sine ansattes levebrød og sine livsverk.

Det har vært noen tilfeller der aksjonærer har tatt ut utbytte etter å ha mottatt støtte, men de er et fåtall. Kritiser gjerne, men skap ikke et kunstig skille ved å kategorisere småbedriftseiere og andre bedriftseiere som snyltere. Det fortjener de rett og slett ikke..

Bedriftseiere er vanlige folk de også som prøver å skape et utkomme både for seg selv og sine ansatte, og de gir sitt bidrag til statskassen ved sin innsats som alle andre.

Å bruke krigsretorikk er tydeligvis blitt AP sin måte å føre valgkamp på. De snakker om angrep og kamp som om deres meningsmotstandere er ute etter å ta vanlige folk. På forskjellig vis ønsker vi alle å sikre velferden og kommende generasjoner. Jeg er ganske så sikker på også AP har dette som mål til like med Venstre, selv om vi har forskjellig oppfatning om virkemiddelbruken.

Jeg vil tro at også AP ser verdien i at vi har næringsdrivende som i samarbeid med sine ansatte bidrar til å skape gode arbeidsplasser til dem AP i sin retorikk kaller vanlige folk.

Jeg har respekt for at vi har forskjellige oppfatninger, men sentrale politikere bør holde seg for god til å kommentere på samme måte som nettroll gjør i sosiale media.