Rapport fra Venstre LM med Trøndelag Venstre

Trøndelag har vært på Venstres Landsmøte. Her kan du lese hva vi gjorde på!

Lurer du på hva som er våre største gjennomslag? Sjekk i bunnen av artikkelen!

Dag 1: Fredag

Vi startet helgen med generell politisk debatt, og der fikk våre stortingskandidater André og Jon, samt fylkesleder Tove snakket om gode saker både for regionen og for Norge som helhet. Jon begynte med å snakke om viktigheten av både digital og fysisk infrastruktur, og kom med en tordentale mot de overstadige prisene som mobiloperatører tar for data.

André snakket om hvordan man best skal løfte helsesektoren gjennom god og desentralisert utdanning av helsepersonell og hvordan dette kan bidra til at helseutdanning blir lettere i fremtiden, et løft som vil virke særdeles positivt inn på alle kvinnene som jobber i sektoren i dag. Til slutt snakket Tove om hvor viktig det er at vi sikrer sørsamisk kultur og språk, og at beiteområdene er grunnlaget for å holde den sørsamiske minoriteten ved like og i å ivareta deres kultur.

Arve Høiby er klar for varatilstanden i det han dekker for Jon Gunnes på fredagskvelden (foto: Arve Høiby)

I debatt om “Kapittel 1: Hvordan løser vi Klimakrisen?” viste Elisabeth Hals muskler med et flammende innlegg om hvorfor landsmøte skal stemme for Trøndelag Venstres endringsforslag om hvor viktig det er at rovdyrforvaltningen ikke går på bekostningen av beitenæringene. Forslaget endte dessverre med å falle, men vi fikk allikevel inn flere andre tiltak i stortingsvalgprogrammet som skal bidra til å beskytte og ta vare på den samiske minoriteten vi har i Norge.

Deretter fulgte Torgeir Anda opp med en treffende bredside om hvor sentralt det er med gode jernbaneløsninger over hele landet, og ikke bare i og rundt hovedstadsregionen, noe André Skjelstad etterpå støttet opp. André valgte i tillegg å ta opp hvorfor det ville være et feilsteg å fjerne tax-freeordningen, og rettet videre en skarp finger mot hvorfor det er så viktig med gode kollektivløsninger også i distriktene, og her gikk vi seirende ut fra ihvertfall kollektiv- og jernbanedelen av avstemningen.

Dag 2: Lørdag

Dag 2 begynte med minneord og noen minutts stillhet om to av Trøndelags egne venstrehelter, Nils Slungård og Georg Bondø, som begge dessverre har gått bort. Disse ordene ledet så rett inn i første votering, hvor vi gikk videre på de avstemningene vi ikke rakk i går. Etterpå ble det debatt om uttalelsen, hvor Trønderbataljonen holdt seg relativt rolige og heller ladet kanonene til senere debatt om programmets Kapittel 2: “Hvordan skaper vi fremtidens grønne arbeidsplasser?”. Og det ble det. Her slapp vi kanonene løs med en gang, og fylkesleder Tove Eivindsen åpnet med et flammende innlegg om hvorfor å fjerne Vinmonopolet og tillate vin i butikk vil resultere i redusert tilbud til folk i distriktene, og hvordan en slik ordning vil kunne undergrave Vinmonopolet som i flere tiår har sikret nordmenn vin av høy kvalitet uansett hvor de bor. Her gikk vi seirende ut og fikk fjernet vin fra programforslaget om å tillate vin og sterkøl i butikk.

Etter dette fulgte Bjørn Ola Holm opp med hvorfor det er så viktig å sørge for en sterk kystnæring, og hvorfor det derfor er så viktig å gå imot skatt på fiskerne samt utrede en konsesjonsordning for bærekraftig vekst i fiskeribransjen, hvor sistnevnte dessverre gikk tapt for denne gang. Erling Moe avsluttet denne debatten fra Trøndelags side ved å vise til viktigheten Vinmonopolet har for balansen mellom frihet og ansvar, og hvordan helt frislipp vil kunne bidra til økt tilgjengelighet og da også forstørre problematikken ved alkoholisme som sterkt rusproblem, hvor vi som tidligere nevnt gikk seirende ut.

Fylkesleder Tove Eivindsen i debatt (skjermdump: Vebjørn Arff)

Etter en lengre lunsjpause fortsatte debatten om kapittelet, hvor Bjørn Ola Holm fremla skarpe poeng om konsesjonsordning som fremdriver og politisk virkemiddel i sikringen bærekraftig utvikling i havbruket. Etter dette viste Anne Cecilie Holm kløkt i sitt innlegg om viktigheten av det norske landbruket, både som sysselsetter, miljøpådriver, og for selvforsyningen og kortreist mat. I tillegg belyste hun hvordan vær og klima gjør gressbaserte produkter som melk og kjøtt som eneste mulighet for fylkene i nord, hvis klima gjør det umulig å dyrke tomater og hvete. Dette fulgte André Skjelstad opp med viktigheten av et sterkt tollvern for å bevare mangfoldet og de små landbrukene og den forbedrede dyrevelferden disse bringer, samt hvor sentralt det er å samarbeide med bonden for å nå klimamålene, ikke jobbe i mot dem.

Men dette var ikke slutten for god landbrukspolitikk fra trønderbenken, hvor Elisabeth Hals dro frem beitedyrenes sentrale posisjon i ivaretakelsen av kulturlandskapet, samt hvordan åpne beiter både gir bedre dyrevelferd og renere kjøtt, og i prosessen parkerte Unge Venstre med et retorisk spørsmål av øverste klasse. Etter dette gikk vi løs på Kapittel 4: “Hvordan sikrer vi alle muligheten til å leve trygge liv?”, hvorpå dagen ble avsluttet av et sterkt innlegg fra Erling Moe. Han talte presist for en pragmatisk fremføring av politikk med tanke på rus og rusreformen, og regulert omsetning av cannabis. Her slettet landsmøteflertallet forslaget om å selge cannabis på apotek/pol, men vedtok formulering om å anerkjenne kunnskap om regulert omsetning.

 

Dag 3: Søndag

Dag 3 begynte med debatt rundt Venstres vedtekter, en debatt med liten aktivitet fra Trønderbenken. Debatten fra vår side fikk vente på seg til kapittel 5: “Hvordan gir vi alle frihet til å delta i samfunnet?”. Her ledet Bjørn Ola Holm an med viktige retoriske poeng om at kommunereformen ikke bare må ses som en blind suksess, og at en heller må se på den i lys av hva den har, og ikke har, fått til. Elisabeth Paulsen gikk også sterkt ut i denne debatten med en reaksjon på forslaget om å strupe arbeidsavklaringspenger, en ordning som vil gå sterkt ut over personer som allerede sitter i en for kinkig situasjon.

Erling Moe stilte som avsluttende debattant fra trønderbenken i debatt om kapittel 7: “Hvordan sikrer vi velferdssamfunnet for fremtiden?”. Her viste han kløkt i sin analyse om kutt i sykelønnsordningen, et forslag han argumenterte for at var både taktisk feil og lite ansvarlig i midten av koronapandemien, et punkt også støttet av flere Venstre-veteraner inkludert vår egen Jon Gunnes. Dessverre ble det ikke flertall for å stryke avsnittet om reduksjon i sykelønn, et strykningsforslag som blant annet Trøndelag Venstre sto bak.

 

Våre gjennomslag:

Alt i alt var dette et spennende landsmøte med flere seire (og noen nederlag)! Derfor har vi samlet våre største seire rett nedenfor:

  • Jernbane og gode kollektivløsninger i alle landets arbeidsmarkedsregioner, og ikke bare i Oslo og omegn
  • Garantert barnehageplass for alle slik at man ikke trenger å ta ulønnet permisjon
  • En politikk som tar vare på samisk kultur og distriktene, og ikke setter deres rettigheter og behov opp mot klima
  • En god landbrukspolitikk hvor man allierer seg med bonden for å nå klimamålene
  • Videreføring av føringstilskuddet for å sikre fiskere langs hele norskekysten transport til fiskemottakene