Oversiktsbilde Ny Vei


Ny trasee vises med grønn linje. Det er også tegnet inn tverrtunell fra Bjærangsfjorden til Kilvik (ses til høyre i bilde).

Rød strek er eksisterende veinett med ferje fra Forøy til Åg (vist med rød stiplet linje).