Gründerne skaper morgendagens arbeidsplasser

Oppstartsselskap utgjør en sentral del av norsk næringsliv, og det er viktig at de kan rekruttere og beholde flinke ansatte. Motorene i det grønne skiftet vil være de som gjør ting bedre og annerledes i framtiden enn det som ble gjort i fortiden.

Ida Gudding Johnsen 1. kandidat, og Jørn Martinussen, 5. kandidat til stortingsvalget for Nordland Venstre

Her vil gründerne være sentrale. For gründerbedrifter med vekstambisjoner er det avgjørende å rekruttere de beste hodene. Det koster. Men gründerbedriftene kan ikke alltid tilby konkurransedyktige lønninger før den nyskapende idéen gir klingende mynt i kassa.

Det er alltid starten som krever størst innsats

Men med opsjoner kan gründerbedriftene derimot tilby ansatte en del av kaken dersom bedriften blir en suksess. Ordningen gjør opsjoner til en attraktiv avlønningsform i små oppstartsselskap, og bidrar til at de kan tilby en konkurransedyktig avlønning.

Utfordringen har vært knyttet til beskatning. Imidlertid finnes det skatteordninger som gjør opsjoner til et gunstig alternativ til lønn for oppstartsbedrifter som har begrenset økonomi.

Opsjoner og muligheten til å få aksjer i selskapet man jobber, er et viktig virkemiddel for gründerbedrifter som jakter talenter. En opsjon gir den ansatte en rett til å kjøpe aksjer på et gitt tidspunkt til en forhåndsbestemt pris. Denne prisen kan være en helt annen enn markedsverdien på det angitte tidspunktet.

Opsjoner i form av aksjer i et nyetablert selskap kan sammenlignes med å kjøpe et lodd, hvor det er et potensiale for gevinst. Imidlertid har man blitt skattlagt for disse opsjonene lenge før gevinsten kommer – hvis den kommer.

Venstre var initiativtakeren til opsjonsbeskatningsordningen, og vil utbedre denne slik at den favner flere bedrifter.

Halvparten av dagens jobber er borte om 20 år

Gründerbedriftene, som skal være med på å skape morgendagens arbeidsplasser, må ha rammevilkår som setter dem i stand til å skape disse arbeidsplassene.

Venstre har kjempet inn bedre sosiale rettigheter for gründeres tilgang til pensjonssparing, sykepenger, pleiepenger og dagpenger ved oppstart av ny bedrift. Dette arbeidet må videreføres slik at det blir tryggere å starte for seg selv.