1.2.1) Miljøvennlige valg av produkter

Vi vil gjøre det vanskeligere å velge miljøfiendtlig, og enklere å velge miljøvennlig.

Langøya, Brevik

Vi vil jobbe for flere europeiske forbud mot produkter som inneholder miljøgifter. I mellomtiden ønsker vi å innføre høye avgifter på slike produkter i Norge. Slik minimerer vi bruken her hjemme.

Miljøgifter ødelegger naturen og må bekjempes. Vi vil innføre et forbud mot nye sjødeponier og innføre en avgift for deponi av miljøskadelig gruveavfall. Deponering av utslipp fra gruveindustrien i fjordbunnen er en trussel mot fjordmiljø, gyteområder og sjømattrygghet. Det truer grunnlaget for norsk sjømatnæring.

Vi har ennå ikke full oversikt over mulige konsekvenser av mineralutvinning på havbunnen og vil derfor ikke lyse ut konsesjoner uten at all risiko er nøye kartlagt og forsvarlig håndtert. Vi vil stille krav om at utslipp skal være minimale.

Vi vil styrke Enova, et statlig foretak som støtter utvikling av energi- og klimatiltak, energieffektivitet og økt energiforsyningssikkerhet, og andre tiltak som gjør det enklere for forbrukerne å ta mer miljøvennlige valg.

<- Forrige/neste avsnitt ->

<– Forrige/neste kapittel –>