Skien Venstres miljøpris 2021 ble tildelt Bjorstaddalen Næring AS

F.v: Sindre Hauen, daglig leder Bjorstaddalen, Ole Røed og Gustav Søvde Skien Venstre. Digitalt: Leder Skien Venstre Lars Martin Borlaug og Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn, public

Skien Venstres miljøpris 2021 ble gitt til Bjorstaddalen Næring AS for selskapets engasjement for å omgjøre avfall til en ressurs og for å ta i bruk ny og fremtidsrettet teknologi til bedring av klima og miljø.

Bjorstaddalen avfallsselskap er 100% eid av Skien kommune og tar mål av seg til å være ledende i Norge på materialgjenvinning. Som et ledd i det arbeidet har næringsselskapet gått til anskaffelse av Norges første robotsorteringsanlegg. Anlegget består av 3 roboter som til sammen kan utføre 6000 plukk i timen av ulike fraksjoner. Selskapet jobber kontinuerlig med utvikling av nye metoder for å kunne gjenvinne alle typer fraksjoner, både fra industri, næring og husholdning for å minimere forbrenning og deponi.

Overrekkelse av diplom og 2.000 kroner ble gjort fredag 4. juni i selskapets lokaler i Bjorstaddalen.
Selskapet leverer et pent beløp tilbake til sin eier hvert år, og besluttet derfor å donere pengegaven til LoPe Norge, en ideell forening for mikrointegrering, lokalisert i Skien.

Ole Røed