Svar til Bjørn D. om Venstre og EU

Jeg vet at innlegget ditt var stilt til ledertrio i Venstre, Guri, Abid og Sveinung, men jeg tillater meg likevel å svare deg.

Personlig er jeg helt enig med deg i at vedtaket om ønske om fullt EU-medlemskap var en stor og viktig seier i Venstre. Det vet jeg også at Agder Venstre er. For å løse de store utfordringene vi står overfor knyttet til klima, migrasjon og fattigdom, må vi ha mer internasjonalt samarbeid og ikke mindre.

Derfor blir jeg så nervøs når jeg ser at Senterpartiet gang på gang går løs på EØS-avtalen og ønsker å si den opp. Jeg har en reell frykt for at Norge vil forsvinne ut av EØS hvis de rødgrønne vinner valget, og det tror jeg vil være katastrofalt. Uten EØS-avtalen er ikke lenger Norge sikret en adgang til det europeiske markedet, noe som vil gå hardt ut over næringslivet som lever av å selge varer til Europa. Dette gjelder også for næringslivet i Agder, kanskje spesielt langs kysten. Videre vil en uttreden gå ut over folk som tar utdannelse, søker arbeid eller finner kjærligheten i et annet europeisk land. Ikke minst er europeisk samarbeid viktig for å bevare fred og stabilitet. Vi må forsvare EØS-avtalen med nebb og klør, samtidig som vi aktivt jobber for at Norge skal bli fullt medlem av EU.

Venstre skal være en tydelig stemme for solidaritet, samarbeid og felleskap over landegrensene.

Ellers tenker jeg muligens på å stjele ideen din om et bilklistermerke med teksten «Følg etter meg og Venstre inn i EU».

Ingvild W. Thorsvik, 1.kandidat Agder Venstre og europeer