Kronikk: Klima og miljøkamp i revers med rødgrønn styring

Å si at det er blitt to tapte år for klima- og miljøkampen i Stavanger, er ikke en overdrivelse. Klima- og miljøpolitikken er ikke blitt forsterket, slik de rødgrønne lovet. Den er blitt svekket. Foto: Stavanger Venstre

Kritikken haglet fra Rødt, SV, Ap og MDG. Venstre og de andre flertallspartiene i Stavanger gjorde visstnok for lite for klima og miljø. Året var 2019, valgkampen var i gang, og de rødgrønnes budskap var at et politisk skifte var eneste løsning.

Kronikk av: Jan Erik Søndeland (V), Gruppeleder, Stavanger Venstre

Publisert: DAGSAVISEN RA, 26. JULI 2021

Jan Erik Søndeland (V), Gruppeleder, Stavanger Venstre

I front for dette budskapet var Ap, SV og MDG’s ordførerkandidater; Kari Nessa Nordtun (Ap), Eirik F. Sakariassen (SV) og Daria Szymaniuk (MDG). De rødgrønne nærmest kappest om bystyres talerstol, for å slå fast hvor mye bedre klima- og miljøsatsingen skulle bli dersom de fikk makten i Stavanger.

At de rødgrønne syntes å bli mer grønne jo nærmere valgdagen man kom, gjorde at noen ble mistenkelige overfor deres motiver. I Venstre trodde vi likevel deres uttalte ambisjoner var genuine, og tok det som oppløftende at partiene ga uttrykk for at klima- og miljøpolitikken skulle gis høyeste prioritet.

Halvveis inn i valgperioden 2019-2023, tegner det seg dessverre et klart bilde av at de rødgrønne var mest opptatt av saken i festtalene før valget. Etter valget har det ikke blitt innført et eneste nytt tiltak av nevneverdig betydning for klimaet. Tvert imot har de rødgrønne avviklet tiltak på tiltak som ble innført forrige periode. For oss i Venstre har det vært smertelig å se på.

Om man utfordrer de rødgrønne partiene på hva de har fått til på klima- og miljøsiden etter de overtok styringen i 2019, svarer de trolig «vi har plantet flere planter i Stavanger sentrum», eller «vi har innført klimabudsjettering i kommunen». Planter er vel og bra, men det er ikke et tiltak som monner i klimakampen. Vedtaket om klimabudsjett i kommunen ble gjort av bystyret i forbindelse med behandlingen av den nye klima- og miljøplanen i 2018. Det er altså ikke noe som er vedtatt etter de rødgrønne kom til makten i 2019.

Faktisk, har alle de positive nyvinningene vi har fått rundt oss på klima- og miljøsiden i Stavanger de siste to årene, kommet som et resultat av de politiske vedtakene som ble gjort i forrige valgperiode (2015-2019), eller tidligere.

I 2015 gikk Venstre til valg på en offensiv satsing på klima- og miljø for Stavanger og gjorde vårt beste kommunevalg på lang tid. Med 6 representanter i bystyret, og godt og konstruktivt samarbeid med Høyre, KrF, Pp, Sp og Frp, fikk vi gjennomslag for ny politikk som satte Stavanger helt i front i klima- og miljøpolitikken.

Den største utslippskilden i Stavanger er veitrafikken. For å få redusert disse utslippene førte Venstre en sammenhengende politikk lokalt, fylkeskommunalt og nasjonalt, hvor vi forsterket kollektivtilbudet med betydelig flere avganger, reduserte billettprisene, opprettholdt elbil-fordelene, rullet ut elbil-ladere og startet utfasingen av kommunens egne fossile kjøretøy. Det var et formidabelt grønt skifte som ble gjennomført i praksis.

Antall kollektivreisende, ladestolper og andelen elbiler økte betydelig i Stavanger. Som resultat av dette ble Stavanger i 2019 kåret til årets elbil-hovedstad. Like før ble vi også kåret til Norges smarteste by grunnet arbeidet med grønn mobilitet. Til alt overmål vant vi i 2019 også prisen som landets best klimatilpassede kommune.

Etter 2015-valget påtok Venstre seg lederansvaret for miljøutvalget i Stavanger, hvor den viktigste oppgaven ble utarbeidelsen av en ny handlingsplan for klima- og miljø. Etter grundig arbeid fikk vi i 2018 vedtatt et mål om 80 % utslippskutt innen 2030, samt en lang rekke tiltak for å nå dette målet og skape en grønnere kommune.

Mens Venstre og de foregående flertallspartiene (H, V, Frp, KrF, Pp, Sp) styrte Stavanger i 2015-2019 ble blant annet følgende tiltak innført og gjennomført:

 • Landstrøm for offshore/supplyskip ble satt i drift i 2019.
 • Vi startet opp arbeidet med landstrøm for også cruiseskip.
 • Cruiseskipene ble vedtatt flyttet ut av indre Vågen.
 • Egne p-plasser ble reservert til elbiler i p-husene våre.
 • Elbil-ladere ble rullet ut i p-hus og lyktestolper langs gateløp.
 • Innført støtteordning for elbil-ladeinfrastruktur i sameier og borettslag.
 • Et betydelig antall nye el-bysykler ble satt ut.
 • En rekke prosjekter for å oppgradere sykkelnettet mellom bydelene, sentrum og sykkelstamveien ble iverksatt. Derfor ser vi nå stadig flere rødmalte sykkelveier i kommunen vår.
 • 20 millioner kroner ble avsatt til sykkelveier hvert år, i tillegg til midlene fra fylkeskommunen og staten.
 • Innført panteordning hvor folk fikk 5000 kr ved utbytting av gammel vedovn. Dette fordi disse ovnene er en av to hovedkilder til svært helsefarlige svevestøv i Stavanger.
 • Piggdekkgebyr ble innført, for å dempe svevestøv fra veitrafikken, som er den andre hovedkilden til svevestøvet.
 • Innført og satt av penger til eget miljøfond som bl.a. brukes som støtteordning til sykkelparkering, ladeinfrastruktur, innkjøp av el-lastesykler, bildelingsprosjekter, mm.
 • Investert 32 millioner kroner i en banebrytende ny energisentral, hvor varme fra kloakkanlegget i byen nå benyttes til oppvarming i stedet for gass. Prosjektet ble ferdigstilt i 2019 og reduserte utslippene fra kommunens sentrale bygg med over 83 %.
 • Iverksatt arbeid med etablering av kommunalt biokull-anlegg, for å kutte kommunens utslipp fra egne bygg ytterligere, og sette fart i sirkulærøkonomien.

Dette er bare et svært, svært kort utdrag av en omfattende liste av tiltak. Etter Rødt, SV, Ap og MDG kom til makten i 2019 har ingen nye betydningsfulle tiltak blitt satt inn. Tvert imot har de allerede rukket å sette klima- og miljøarbeidet i revers på flere viktige punkter:

 • Stoppet planleggingen av skinnegående kollektivtilbud fra sentrum, Ullandhaug, Forus og flyplassen.
 • Lagt ned sykkelavdelingen i Stavanger kommune («Stavanger på sykkel»).
 • Lagt ned støtteordningen for elbil-infrastruktur i sameier og borettslag.
 • Fjernet panteordningen (5000 kr) for gamle vedovner.
 • Vedtatt avvikling av piggdekkgebyret.
 • Fjernet rushtidsavgiften.
 • Stoppet friområdeprosjektet for etablering av turstier for innbyggerne.

Å si at det er blitt to tapte år for klima- og miljøkampen i Stavanger, er ikke en overdrivelse. Klima- og miljøpolitikken er ikke blitt forsterket, slik de rødgrønne lovet. Den er blitt svekket. Det er respektløst overfor velgerne og i dette tilfellet trist overfor de etterkommende generasjoner.

Om kort tid er det Stortingsvalg. Våre barn trenger partier som setter klima og miljø øverst på prioriteringslisten. Ikke i ord. Men i handling. Det beste å gjøre dersom dette er viktig for deg, er å stemme Venstre.