Klimakampen er en frihetskamp!

Ingvild Wetrhus Thorsvik
Venstres stortingsrepresentant Ingvild W. Thorsvik., Foto: Mona Hauglid

“Klimakampen er en frihetskamp”, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik, toppkandidat på Venstres stortingsliste i Agder.

Bare noen dager før ekstremværet tok flere hundre liv og gjorde tusenvis hjemløse i Tyskland og Nederland, ble Venstre i et leserinnlegg i Fædrelandsvennen anklaget for å begrense friheten til folk ved å gjøre det vanskeligere og dyrere å forurense.

“Bildene fra Tyskland og Nederland viser tvert imot at dersom vi ikke tar omfattende grep NÅ, er det det levesettet vi har i dag, med langvarig rovdrift på planeten vår, som kommer til å ta fra oss mange av de frihetene vi har i dag”, sier Thorsvik .

Det kan ikke lenger være noen tvil om at de menneskeskapte klimaendringene er ekte og at de påvirker oss – også i Agder. NVE advarte forrige uke om at klimaendringer gjør at vi får flere flommer også i Norge.

DerforFor noen år tilbake, så hadde jeg en runde med en av regionsavisene for å kikke på konsekvensene av ekstremvær på boliger og forretninger rundt omkring i sentrum av Mandal. Vi hadde fått hjelp av kommunen til å merke opp hvor høy vannstanden vil være med neste 200 års flom. Etter beregninger fra NVE betyr det for Mandal at mens man i 2004 mente at en 200 års flom ville bety 1,8 meter høyere vannstand ved bybroa, er den nå beregnet til 2,7 m. Dette er forskjellen på bare 17 år.

Derfor vi handle! I Venstre er vi opptatt av å sikre folks frihet til å leve gode liv, både nå og i fremtiden. For at også de som kommer etter oss skal kunne leve like godt som vi gjør i dag, må vi legge til rette for grønne og bærekraftige løsninger som gjør det lettere for folk å velge miljøvennlig. Det vil kreve store endringer, men det gir oss også store muligheter. I Venstre er vi opptatt av å bruke denne omstillingen til å forme et bedre samfunn. Vi må skape flere grønne arbeidsplasser i hele landet. Da må vi legge til rette for at næringslivet også lokalt gis mulighet til å skape grønn vekst og verdier basert på innovasjon, fornybar energi og miljøvennlig teknologi. Vi KAN IKKE fortsette å åpne nye felt for oljeleting og vi kan ikke fortsette å subsidiere oljenæringen gjennom skattesystemet. Ikke minst er det viktig at vi verner natur – som er viktig for å begrense skadevirkningene av ekstremvær.

“Hvor omfattende klimaendringene blir. Hvor store konsekvensene blir. Hvor mye penger vi skal måtte prioritere fra andre områder. Hvilke deler av landet som skal være beboelige – ALT er avhengig av hvor mye vi klarer å redusere utslippene”, sier Thorsvik.