Løft for borteboende elever i Nordland

Vilde Sofie Nohr, ungdomskandidat for Nordland Venstre og student., Foto: Simen I. Vangen

Alle skal ha mulighet til å bo og gå på skole der de ønsker, men ikke alle har foreldre som kan stille opp med penger til husleie. I Nordland er nesten 30 prosent av elevene i videregående skole borteboere. Venstre vil gjøre et løft for borteboerne gjennom å bygge flere elevboliger. Det krever lokalt initiativ, ny finansieringsordning og midler fra staten. Slik kan flere ta utdanningen de ønsker, og slik sikrer vi frihet og muligheter til alle.

Vilde Sofie Nohr, ungdomskandidat for Nordland Venstre

I Nordland må mange elever flytte hjemmefra allerede når de er 15 år for å ta videregående opplæring. Et raskt søk i lånekassens statistikkbank viser at det er 2357 elever som får borteboerstipend i Nordland, av en elevmasse på 8115 elever. Altså bor nesten 30 prosent av videregåendeelevene i Nordland på hybel mens de går på skole. Til sammenligning mottar kun 4 prosent av elevene i Oslo borteboerstipend.

Borteboerstipendet er på 4709 kroner i måneden, og gis til elever som ikke kan bo hjemme og som har over 40 km mellom foreldrenes adresse og skolen de skal gå på. Mange elever sliter med å finne seg en bolig til denne prisen, og har i tillegg utgifter til livets opphold som gjør at stipendet ikke strekker til. En løsning er å øke stipendet. Men det løser ikke mangelen på egnede boliger til reale priser, som vi vet er stor flere steder i Nordland.

Venstre mener det må bygges flere elevboliger i Nordland, og vi vil at disse skal kunne finansieres på samme måte som studentboliger. De siste 8 årene har vi doblet byggingen av nye studentboliger, og gjort flere grep for å få dette til: Vi har økt bevilgningene i statsbudsjettene, og vi har økt kostnadsrammen og tilskuddssatsen. Dette har blant annet bidratt til at nye studentboliger både i Bodø og Rana nå er på plass.

Ida Gudding Johnsen, Førstekandidat for Nordland Venstre

Vi vet at trivsel er viktig, både i seg selv, men også for læring. Mange borteboere sliter dessverre med ensomhet, som øker sjansen for frafall. Elevboliger som bygges i kommunene kan også utstyres med ressurser som kan bygge sosiale nettverk og trygghet for elevene som har flyttet hjemmefra. Både kommunen, fylkeskommunen, boligstiftelser og staten kan samarbeide for å få elevboligene på plass og sikre gode strukturer og fellesskap rundt elevene.

Venstre går til valg på bygging og statlig medfinansiering av elevboliger, og dette er en sak vi i Nordland og andre fylker med mange borteboere vil ta et ekstra ansvar for å kjempe fram.

Kunnskap og utdanning er det viktigste vi kan gi ungdommene i Nordland for at de skal kunne gjøre det de ønsker i livet. Å være borteboer gjør ungdommene ekstra utsatt for frafall. Å skaffe trygge boliger som borteboerne har råd til er derfor en viktig del av arbeidet for å sikre frihet og muligheter til alle. Dette skal vi jobbe for de neste fire årene, men vi trenger din stemme for å få det til.

Valget nærmer seg. Stem Venstre.