Hvem vil du ha i internasjonale klimaforhandlinger – Sveinung Rotevatn eller Ola Borten Moe?

Foto: Adressa
Den siste rapporten fra FNs klimapanel er skremmende lesning. Uten kraftige kutt i utslippene verden over, vil går vi mot katastrofale klimaendringer. Temperaturen vil stige, havet vil stige. Det blir mer tørke og mer ekstremvær. Også Norge vil bli hardt rammet.
Disse nyhetene setter tonen for høstens klimatoppmøte i Glasgow. Der skal ledere fra hele verden samles for å følge opp Parisavtalen. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre har en pådriverrolle inn mot de forhandlingene. Med dagens regjering er Norge blant de mest offensive landene som kjemper for at verden skal gå sammen om å få ned utslippene.
Hvis valget ender med at Senterpartiet skal styre regjeringen, vil det endre seg. Partiets nestleder Ola Borten Moe reagerte på rapporten med å be andre land enn Norge om å kutte. Det er ingen grønnfarge igjen i Senterpartiet. Når Borten Moe kjemper mot gode klimatiltak i Norge, hva ville han da gjort i Glasgow?
Venstre kutter utslippene. Med Sveinung Rotevatn som klima- og miljøminister går norske utslipp ned. Vi skal fortsette å kutte utslipp og samtidig skape nye jobber.
FNs klimapanel er tydelig: Det haster. Da har vi ikke tid til at Ola Borten Moe skal bremse norsk klimapolitikk.