Venstre kutter utslippene

Ida Gudding Johnsen, Stortingskandidat for Nordland Venstre og Anja Johansen, Venstres andrekandidat i Nordland og statssekretær i Kunnskaps- og integreringsdepartementet (V) , Foto: Venstre

Klimakrisen blir verre. Hvem vil du ha i internasjonale klimaforhandlinger – Sveinung Rotevatn eller Ola Borten Moe?

Den siste rapporten fra FNs klimapanel er skremmende lesning. Uten kraftige kutt i utslippene verden over, vil går vi mot katastrofale klimaendringer. Temperaturen vil stige, havet vil stige. Det blir mer tørke og mer ekstremvær. Også Norge vil bli hardt rammet.

Disse nyhetene setter tonen for høstens klimatoppmøte i Glasgow. Der skal ledere fra hele verden samles for å følge opp Parisavtalen. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre har en pådriverrolle inn mot de forhandlingene. Med dagens regjering er Norge blant de mest offensive landene som kjemper for at verden skal gå sammen om å få ned utslippene.

Hvis stortingsvalget om få uker ender med at Senterpartiet skal styre regjeringa, vil det endre seg. Partiets nestleder Ola Borten Moe reagerte på rapporten fra FNs klimapanel med å be andre land enn Norge om å kutte. Det er ingen grønnfarge igjen i Senterpartiet. Når Borten Moe kjemper mot gode klimatiltak i Norge, hva vil han da gjøre i Glasgow?

Venstre kutter utslippene. Med Sveinung Rotevatn som klima- og miljøminister går norske utslipp ned. Vi skal fortsette å kutte utslipp og samtidig skape nye jobber.

Det gjør ikke saken bedre at SP og mulige regjeringspartnere på rødgrønn side vil melde Norge ut av EØS – på tross av at EU er vår viktigste handelspartner, og at EØS-avtalen gir oss vårt viktigste klimafellesskap. Med sin nye klimaplan, Fit for 55, krever EU grønn omstilling. Det må vi være med på! Eksportfylket Nordland har ikke råd til å stille seg utafor et så viktig og ambisiøst klimasamarbeid.

FNs klimapanel er tydelig: Det haster. Da har vi ikke tid til at oljeplattformeier Ola Borten Moe skal bremse norsk klimapolitikk.