Er edelkrepsen tapt for Hæravassdraget?

Kreps i Hæra, arkivfoto, Foto: Indre Østfold Venstre

Er edelkrepsen i Hæravassdraget borte for godt? Noen ganger er det litt tilfredsstillende å kunne si “Hva var det vi sa” – men denne gangen er det bare trist.

Elva har myldret av edelkreps. Det er virkelig noe vi kunne være stolte av, for slike vassdrag finnes det ikke så mange av lenger. Edelkrepsen er en sårbar art – som krever en trygg og god forvaltning om vi skal beholde den i vassdragene våre. Dette var bakgrunnen for Ingunn H Hensels forslag til Samfunnsutvalget og kommunestyret i vinter. Om en egen forvaltningsplan for vassdragene våre. En orientering om status og hva vi har behov for av slikt planverk. Forslaget fikk flertall i Samfunnsutvalget, men i kommunestyret buttet det helt. Leserbrev om dette fra mars 2021 kan du lese her.

Kreps i Hæra, arkivfoto

Kanskje ville ikke en forvaltningsplan for vassdragene våre berget edelkrepsen i Hæra. Men det hadde kartlagt de sårbare artene som befant seg der, og hvordan vi best kunne ivaretatt de. Lagt planer og tiltak som ville skjermet edelkrepsen fra krepsepesten.

Så et kort sekund vil Venstre minne om “Hva var det vil sa?!” – og be kommunestyret instendig om å lytte neste gang Venstre foreslår tiltak for sårbar natur i Indre Østfold kommune.

Det første tiltaket vi foreslår nå blir å forsøke å reparere skaden. Kan vi tilrettelegge slik at edelkrepsen kan komme tilbake til vassdraget igjen? Det vil ta mange år – men med målrettet planverk har edelkrepsen i alle fall en liten sjanse for å kunne etablere seg på nytt.

Ingunn H Hensel (V)

Kommunestyret og Samfunnsutvalget

 

Les mer om tema:

210302 Hæra forvaltningsplan leserbrev

Påvist krepsepest – Smaalenenes Avis 150821

Dagbladet – artikkel 19.08.21

Ingunn Herstad Hensel (Foto: Liv Aarberg, Venstre)