Endelig flertall for Framtun!

Nedleggelse av Framtun skole har vært vedtatt flere ganger over flere år. Det er ingen realisme bak vedtaket, og det hemmer rekruttering av fagpersoner til skolen. Venstre fremmet opphevelse av vedtaket i april 2021. I september 2021 blei det vedtatt av Utvalg for oppvekst, helse og velferd. , Foto: John Arne Paulsen/Raumnes

I utvalg for oppvekst, helse og velferd tirsdag 7. september blei følgende vedtatt:

“Framtun skole består som egen barneskole”.

Etter mange år med ulike nedleggelsesvedtak, og følgende utsettelser av vedtaket, er det endelig opphevet. Lokalbefolkninga på Haga, FAU ved Framtun skole, og avtroppende rektor Anne Sverdrup kan puste lettet ut.

Gruppeleder Ole Andreas er politisk representant ved SU/SMU Framtun. Han fremmet i april 2021 forslag om å oppheve nedleggelsesvedtaket. Ap og Sp stemte imot tre ganger.

Venstre fremma forslag våren 2021 å oppheve nedleggelsesvedtaket da det blei klart at ny Auli skole ikke vil ha kapasitet til å huse både Rånåsfoss- og Framtun-elever. I tillegg har ledelsen ved Framtun informert politikerne om at rekruttering av kompetent personale hemmes av vedtaket.

Ap, Sp og Høyre stemte den gang i mot. Nå som kommunedirektøren fremma forslaget i september støtta også posisjonen det. Dette på tross av at det ikke kom i en sak om skolestruktur, men befolkningsprognoser.

Politisk representant SU/SMU ved Framtun
Ole Andreas Sørli-Sidselssønn (Venstre)