Trygghet for deg og dine

Folk har rett til å oppleve trygghet for seg og sine, men det gjør ikke folk i Alta og Kautokeino med dagens sykehusstruktur.

Dagens sykehusstruktur er gått ut på dato, og vi krever et sykehus til Alta med føde- og akuttavdeling. Det er ikke greit at fødende blir sendt over Sennalandet, usikre på om de rekker frem til fødselen, og om alt går bra. En fødestue er vel og bra, men det er ikke riktig at over 40% av de fødende i Finnmark skal ha lengst vei til en fødeavdeling. Pasienter som blir akutt syke må få hjelp i tide, og derfor er det viktig å få på plass akuttavdeling med kirurger og anestesileger i Alta. Dersom UNN er rette behandlingssted skal pasienter sendes direkte dit. Når du trenger behandling på sykehus med innleggelse, så skal sengen være i Alta, dersom behandlingen kan utføres her. Det må bli slutt å sende pasienter alle andre steder – bygg ut Klinikk Alta til fullverdig sykehus!

Det må bli slutt på ambulansebytte for pasienter på Skaidi, og pasienter som skal hjem fra sykehus må garanteres raskeste reise hjem. Ambulansetjenesten må styrkes, slik at pasienter over hele fylket får bedre beredskap når de raskt må til sykehus.

Rusavhengige må få hjelp ikke straff. Det må bli slutt på at vi behandler rusavhengige som annenrangs borgere.

Venstre har en plan for et sykehus i Alta i tre trinn. Første trinn er å ansette flere spesialister for å behandle flere pasienter i Alta, og for å utføre flere undersøkelser her. Alle 20 sengeplasser må tas i bruk nå, og de 3 operasjonssalene må bemannes med kirurger og anestesileger. Andre trinn er å etablere fødeavdeling, og til sist må et lokalsykehus i Alta skrives inn i nasjonal sykehusplan, som del av en ny sykehusstruktur i Finnmark med tre lokalsykehus.

Venstres plan for et sykehus i Alta