Rettferd, ikke likhet

Interaction Institute for Social Change | Artist: Angus Maguire | interactioninstitute.org and madewithangus.com.

Venstres politikk baseres på følgende grunntanke: “Yt etter evne, få etter behov”. Og tiltakene våre støttes av Stoltenberg-regjeringas ulikehetskommisjon, Fordelingsutvalget (NOU 2009:10), hvis mandat var å finne tiltak for å redusere økonomiske forskjeller over tid.

“Yt etter evne, få etter behov”

Utvalget fra 2009 konkluderte med målretta tiltak som økt toppskatt og behovsprøving. Gratis barnehage og SFO, til dem som trenger det. Økt barnetryd, til dem som trenger det. Dette har Venstre fått dagens regjering med på, men jobben er ikke ferdig.

Venstre er imot å gi rikinger gratis tjenesester, fordi da må vi gi mindre til dem som virkelig trenger hjelp fra storsamfunnet. Ved å ikke gi barnetrygd til dem med statsrådslønn, ikke gi gratis barnehage til dem med millioner i banken, så kan man gi mer til dem som trenger det som mest.

Venstre er imot å gi rikinger gratis tjenesester

Det er dyrt å komme inn på boligmarkeded. De som allerede er innafor, med en eller flere boliger, trenger ikke ekstra hjelp. Men for førstegangskjøperne blir det vanskeligere og vanskeligere. Derfor ønsker Venstre å fjerne dokumentavgifta for førstegangskjøpere.

…fjerne dokumentavgifta for førstegangskjøpere.

Venstre ønsker frihet og muligheter til alle, men det betyr ikke at alle skal behandles likt. Venstre ønsker rettferdighet, ikke likhet.