Valget 2021

Årnes og Neskollen er de største kretsene for Venstre lokalt i Nes. , Cred: Ole Andreas Sørli-Sidselssønn

Nasjonalt gikk Venstre fram med 0,2 prosentpoeng, til 4,6% av stemmene. Antall stortingsrepresentanter fortsetter å være 8. I Nes derimot er det en liten nedgang.

I Akershus valgkrets gikk Venstre fram til 6,9%, opp 0,4 prosentpoeng fra 2017. Lenge så det ut til at direktemandatet til Abid Raja ville få følge av et utjevningsmandat til Solveig Schytz, men etter fintelling gikk det til Nord-Trøndelag istedenfor.

I Nes kommune gikk Venstre fra 3% og 351 stemmer i 2017 til 2,7% og 345 stemmer i 2021. Dette indikerer at Nes Venstre har stemmer å hente i lokalvalg, i 2019 fikk Venstre i Nes 2,6% og 272 stemmer.

Skolevalget

I skolevalget gjorde Unge Venstre sitt beste valg noensinne, med økning på 3,2 prosentpoeng til hele 10,7% nasjonalt.

I Akershus valgkrets fikk Venstre 17.6%, det er en markant økning fra skolevalget i 2017 da man fikk 10.9%, og fra fylkestingsvalget 2019fa man landet på 14.3%.

Unge Venstre fjør det sterkt i valget 2021.

På Nes vgs. fikk man 6,9% i 2021, mot 6% i 2017 og svimlende 17,3% i 2019.

På Hvam vgs. endte man opp med 4,9% i 2021, mot 7,6% i 2017 og 7,4% i 2019.

Barnas valg

Nasjonalt fikk Venstre 9.3% i Redd Barna sitt Barnas valg. I Viken fikk man 11,3%. I Nes fikk Venstre 7,2% av stemmene (totalt 23 stemmer).

Dette er en sterk nedgang fra 2019 da Venstre fikk 33% av stemmene. Ikke alle grunnskoler, og ikke alle klasser, deltar i valget.