Fredrikstadskolen må nå bli tatt på alvor

Trond Svandal

Flertallspartiene i Fredrikstad har gjennom altfor mange år sultefôret Fredrikstadskolen. Løpende vedlikehold har vært nedprioritert, og problemer skjøvet og skjøvet på. Resultatene av dette har ikke vært ukjent, men nå er det for alvor kritisk på mange skoler. Sist har vi lest om foreldre ved Årum, Gudeberg og Kråkerøy som selv har tatt på seg helt grunnleggende vedlikeholdsoppgaver. De føyer seg inn i fortellingen fra stadig flere skoler i kommunen. Forfallet på arbeidsplassen til barna og lærerne våre kan ikke lenger skjules. Slik kan vi ikke fortsette.

At mange samtidig melder om lærere som gjør en kjempeinnsats, at det er lite mobbing og trygge rammer på skolen, er bra. Men den grunnleggende innsatsfaktoren fra kommunen, det å sørge for gode og sunne skolebygg og godt fysisk arbeidsmiljø, svikter. Det er alt annet enn bra.

Vi burde ikke være der at det må et foreldreopprør til før det skjer noe, for dette har den politiske ledelsen i kommunen visst om lenge. Mange har ropt varsko i flere år. At foreldre og FAUer stiller opp og gjør en innsats for skolen sin er selvsagt flott, men kommunen har allikevel det grunnleggende ansvaret for bygningsvedlikehold, forvaltning av infrastruktur og utearealer. Et tettere og bedre samarbeid med FAUer og foreldre skal vi ønske velkommen, men det må skje gjennom god dialog og samarbeid, og ikke ved at kommunen overlater oppussing til fortvilte foreldre.

Tidlig innsats er et begrep som snakkes varmt om, og brukes i alle kommunale planer. Men det som burde være den viktigste arenaen for tidlig innsats, nemlig skoler og barnehager, står altså til forfall. Det som er det aller viktigste virkemiddelet for å gjøre noe med de stadig voksende sosiale skjevhetene i Fredrikstad-samfunnet er å gi barn og unge i Fredrikstad kunnskap og like muligheter. Da må vi satse på skolen.

Fredrikstad trenger nå en storstilt skolesatsning. Kommunen må begynne å sette kraftfull handling bak de fine ordene i vedtatte planer, og ikke bare skyve utfordringene til neste plan. Vi vet det er skrikende behov etter vedlikehold og oppgradering av både ventilasjon, bygningsmasse, utearealer, skolegårder og lekeapparater. I tillegg til magre innkjøpsbudsjetter for materiell, og alt det som bidrar til en bedre skolehverdag. Vi kan ikke fortsette med en vedlikeholdsstrategi hvor du sultefôrer vedlikeholdet så lenge at eneste alternativ er å bygge helt nytt. Det er ikke bra økonomistyring, og det er virkelig ikke bra for klima- og miljøavtrykket til Fredrikstad.

Politikerne må evne prioritere i Fredrikstad kommune. Det hviler er ekstra stort ansvar på de som sitter i flertallet og Arbeiderpartiet som leder oppvekstutvalget. Prioritering betyr også å prioritere bort det som ikke er viktigst. Ja, kanskje det også handler om å prioritere bort noe som er litt viktig, men ikke viktigst.

Venstre er ikke lenger tvil. I tiden framover må skole og utdanning være viktigst. Det er en kommunal kjerneoppgave, samtidig som en god skole og kunnskapsbasert utdanning er det mest sosialt utjevnende tiltaket vi kan gjøre i kommunen vår. Godt vedlikehold og ivaretagelse av byggene vi har er også svært godt klima- og miljøarbeid. Dette handler om gode vilkår barn og unge, og de er framtiden til Fredrikstad.

Trond Svandal, gruppeleder. Også publisert som innlegg i Fredriksstad Blad, 15.10.2021