Velkommen til samling!

André Skjelstad er Venstres kommunalpolitiske talsperson., Foto: Ole Kirknes

Trøndelag Venstre har Lokalpolitisk nettverk fredag 29. og lørdag 30. oktober, på Hotel Augustin i Trondheim.

Påmeldingsfristen er nå ute. Kontaktperson for samlingen er organisatorisk nestleder Karl Meinert Buchholdt.

Fredag

18.00-20.00: Evaluering av valgkampen
20.15: Middag på hotellet

Lørdag:

09.00: Sentral innleder med påfølgende generell politisk debatt
10.30: Pause
10.45: André N. Skjelstad – Hvordan arbeide som stortingsrepresentant for hele Trøndelag
11.15: Parallellsesjoner:
a) Hvordan arbeide opp mot fylkestingsgruppa v/Tove Eivindsen
b) Distriktspolitikk v/ André Skjelstad
c) Miljøpolitikk v/ Erik Brenna
d) Gjennomføring av lokallagsårsmøtet v/ Karl M. Buchholdt
12.30: Praktisk organisasjonsarbeid
13.00: Avslutning og lunsj

Vi gleder oss!

Fylkesstyret