Uttalelse: Venstre er kulturpartiet, også i opposisjon

Venstre Venstre vil styrke kulturen, idretten og frivilligheten., Venstre

Venstre har hatt styringen i Kulturdepartementet fra vi gikk inn i regjering i 2018. Vi har vist at vi er et parti for kunst og kultur. Vi har levert. Det skal vi også fortsette å gjøre som opposisjonsparti.

Vedtatt av Venstres landsstyre, 6. november 2021.

Vi skal bygge videre på det Venstre i regjering la frem gjennom kulturmeldinga «Kulturens kraft», «Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid» og Barne- og ungdomskulturmeldinga «Oppleve, skape, dele».

Pandemien har preget kulturlivet siden starten av 2020. Kultursektor har langt på vei funnet igjen seg selv etter pandemien, mye på grunn av den store innsatsen fra Venstre i Kulturdepartementet og i Næringsdepartementet.

Nettopp pandemien viste hvor sammensatt og tett sammenvevd kulturlivet i Norge er. Kunstnerne, teknikerne, scenearbeiderne og arrangørene er alle en innbyrdes avhengig del av kulturlivets kompliserte økologi der en del ikke fungerer uten de andre. Kulturstreiken i høst har på nytt gitt oss et bilde av hvor avhengig kulturlivet er av hverandre, både institusjoner, og den enkelte aktør. Pandemien viste oss at virkemidler både fra kultur-, nærings- og arbeids- og sosialdepartementet er nødvendig for gode arbeidsforhold i kulturlivet.

Kunst og kultur er bolverket for å sikre frie ytringer, for å bygge og verne demokratiet og bidra til gode liv. Samtidig er det viktige arbeidsplasser for både frilansere og ansatte i våre kulturinstitusjoner

Kunst og kultur er bolverket for å sikre frie ytringer, for å bygge og verne demokratiet og bidra til gode liv. Samtidig er det viktige arbeidsplasser for både frilansere og ansatte i våre kulturinstitusjoner.

Kultur og kunnskap er nær knyttet sammen. I kombinasjonen utdanning og yrkesliv har kunstnere en særlig utfordring i etableringsfasen. Det tar tid å slå seg opp som kunstner. Venstre vil derfor sikre at Innovasjon Norge sitt støtteapparat også er tilpasset kulturnæringene i en etableringsfase. Dette vil være med å sikre kulturarbeidere sine arbeidsforhold.

Om det er det frivillige arbeidet, kulturskolen, de estetiske fagene i skolen, litteraturen, det norske språket med minoritetsspråkene eller medienes arbeid så skal Venstre fortsatt ha grep om denne politikken og sikre at kulturlivet, idretten og frivilligheten fortsatt styrkes.

Venstre vil

  • øke grensen på skattefradrag for private givere til frivillige organisasjoner til 5 G, og for næringslivsgaver til 50 G
  • gi sektoren flere ben å stå på ved å styrke gaveforsterkningsordningen og øke de nasjonale utviklingsmidlene
  • sikre at Innovasjon Norges støtteapparat er tilpasset kulturnæringer i en etableringsfase
  • støtte norske artister, opphavere og utgivere blant annet ved å øke publiseringsstøtten for musikkinnspillinger
  • videreføre krav om bruk av norsk musikk i NRK og TV2 og stimulere til bruk av norsk musikk i andre kommersielle radio- og TV-kanaler
  • sikre gode frifondordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner og bedre rammevilkårene for de som driver med organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet
  • Modernisere og styrke mediestøtten for å sikre mangfold av utgivelser på ulike plattformer og journalistisk innhold
  • Utvikle bibliotekene slik at de også kan fungere som folkeverksted, i tillegg til å være møteplass og felles storstue
  • Styrke samarbeidet mellom kulturskolen og grunnopplæringa i grunnskole