En trygg plass for rusmiddelavhengige

- I over 20 år har Venstre-politikere over hele landet kjempet for en rusreform. Dette vil utgjøre et paradigmeskifte i norsk rusomsorg. For oss handler det om at noen av de menneskene som har det aller vanskeligst må bli møtt på en helt annen måte. Mange tiårs strafferegime har ikke fungert, sier partileder Guri Melby, Foto: iStock

I dag har May Britt Vihovde(Venstre) hatt en interpellasjon i bystyret om «Værested» for rusmiddelavhengige.

I flere norske byer er det tatt til ordet for å etablere værested for rusmiddelavhengige. Et værested
er et skjermet uteområde som fungerer som et psykisk og sosialt tilbud for rusmiddelavhengige, hvor
det er både mer verdig og mer helsemessige forsvarlig for brukere å oppholde seg. Man kan ha
levegger der, og være mer skjermet.

Bergen

Bergen ble den første norske byen til å implementere et tilbud om værested, gjennom prosjektet
«Strax-tunet». Strax-Tunet viser at værested gir brukerne av tilbudet en oppfatning av verdighet og
anerkjennelse. I tillegg gir det økt opplevd trygghet og mindre konfliktnivå innad i rusmiljøet.
Det ble også argumentert for at lokal sentralisering av rusmiljøer gir mindre tilstedeværende i andre
byrom

Under Risøybroa

I dag samles mange av våre rusmiddelavhengige seg under Risøybro. Her møtes de daglig, her deles
det av og til ut mat, og her har det også vært konsert/arrangement i regi av frivillige organisasjoner
som jobber for å bedre forholdene for våre rusmiddelavhengige. Forholdene under bro er ikke
spesielt gode. Det er ikke mye skjerming for vestlandsk vær og vind. Det finnes heller ingen toaletter
i nærheten som de som oppholder seg her kan bruk.

Spørsmål til ordføreren er:
1. Finnes det i dag et annet uteområde i sentrum som kan være mer egnet som et «værested» for våre
rusmiddelavhengige?
2. Er ordføreren enig med interpellanten i at forholdene under Risøybroa ikke er optimale i forhold til å
sikre våre rusmiddelavhengige et skjermet og trygt uteområde.
3. Og hva mener ordføreren kan gjøres for å bedre forholdene under Risøybroa.