Slik vil Venstre redde Ruter

Oslo Venstres bystyregruppe
Foto: Mona Lindseth

Byens kollektivreisende og Osloskolen blir budsjettvinnere i Venstres budsjett for Oslo.

– I budsjettet har Venstre vært opptatt av å vise et grønnere, smartere og mer liberalt Oslo med satsinger på grønn transport, et styrket budsjett for de som trenger det mest og et bedre budsjett for skole og utdanning, sier Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke.

Pandemien har gitt strammere rammer og behov for klarere prioriteringer. Totalt omprioriterer Venstre 1,6 milliarder kroner i driftsbudsjettet og 2,4 milliarder i investeringsbudsjettet:

– Vi legger fram et budsjett som er ærlig på våre egne prioriteringer, og som bygger videre på de tidligere alternative budsjettene Venstre har levert. Samtidig legger vi vekt på å vise fram de reelle prioriteringene vi gjør gjennom å foreta realistiske forslag til kutt, sier Bjercke

Redder Ruter og kutter billettpriser

De største pengene går til å styrke kollektivtilbudet og redusere billettprisene. Ruter står i en krevende økonomisk situasjon som følge av 20 måneder med pandemi, færre reisende og bortfall av billettinntekter:

– Ruter varsler nå at de vil måtte kutte i tilbudet dersom de ikke får kompensasjon i minst seks måneder til. Vi legger inn kompensasjon for bortfall av billettinntekter for å unngå kutt i tilbud – i tillegg til at vi oppfyller vårt viktigste valgløfte som er betydelige kutt i kollektivprisene, sier bystyremedlem Marit Vea.

Satser på Osloskolen

Osloskolen har også vært gjennom en krevende periode, og mange elever opplever å ha tapt både faglig og sosialt siden mars 2020. Oslo Venstre foreslår å øke grunnfinansieringen med 200 millioner kroner og bruke 2 milliarder kroner mer til skolebygg de neste to årene:

– Det er behov for ekstra penger til både barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring for å sikre at skolene har ressurser til å følge opp hver enkelt elev og sikre at elevene får den opplæringen de har krav på, sier Hallstein Bjercke

Les Oslo Venstres alternative budsjett her.