Ulovlig rustesting av elever ved Borgund videregående skole

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Venstre om ulovlig testing ved Borgund vgs i Ålesund Sunnmørsposten 01.12.21, Skjermdump Sunnmørsposten

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Venstre har vedtatt en uttalelse som er sendt til aviser i regionen angående saken om ulovlig rustesting. Over tid har det foregått ved Borgund videregående skole i Ålesund. Uttalelsen kan du lese her.

Uttalelse behandlet av fylkesstyret og sendt Sunnmørsposten, Romsdal budstikke og Tidens Krav 30.11.21:

Ulovlig rustesting av elever ved Borgund videregående skole

Det har på nytt kommet frem opplysninger om at skoler har gjennomført ulovlig rustesting av elever. For en tid tilbake var det oppslag i blant annet VG og Sunnmørsposten om testing som har vært praktisert ved Borgund videregående skole i Ålesund. Her viser det seg at elever er blitt ulovlig rustestet av skolen siden tidlig på 2000-tallet! Venstre i Møre og Romsdal tar sterkt avstand fra denne praksisen.

Skoler og læresteder har ikke lovhjemmel til å kreve dette. Dersom elever skal avgi urinprøve i forbindelse med rustesting, må det foregå på frivillig basis etter at det foreligger informert samtykke fra eleven.

Ved Borgund videregående skole er urinprøver krevd av elevene nettopp uten informert samtykke. Om elever motsatte seg testing, hadde det samme konsekvenser som om de hadde testet positivt. Elevene opplevde praksis ved skolen som svært nedverdigende, og etter opplysninger vi har fått, så har testpraksis gitt negative følger videre i livet for flere av dem.

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal kalte inn til rektormøte i juni 2020 og ga beskjed om at all praksis med rustesting måtte opphøre. Allikevel fortsatte Borgund videregående skole.

Rektor forklarer praksisen med at skolen underviser i fag som innebærer bruk av maskiner som kan påføre skade om ikke man er sikker og stø på hånda. Vi har full forståelse for at sikkerhet settes i høysetet. Elever som tar utdanning der det utføres praktisk arbeid hvor folk og maskiner skal betjenes, der må alle være i en tilstand som garanterer sikkerhet. Men skoler kan ikke bruke metoder det ikke er hjemmel for.

Den praksis som Borgund videregående skole har ført med ulovlig testing av elever er lite respektfull og i strid med Grunnloven, med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon EMK, og FNs barnekonvensjon.

Vi går ut ifra at praksis med ulovlig testing nå er opphørt. Venstre i Møre og Romsdal vil oppfordre til at skolens ledelse ber elevene om unnskyldning for metodene som er brukt. Målet om rusfri skole deler vi, men det må vi kjempe for med lovlige midler.

30.11.21
Møre og Romsdal Venstre
fylkesstyret

Sunnmørsposten, redaksjonelt oppslag 1.desember 2021

Sunnmørsposten, leserbrev 01.12.21