Nei til oppløsning av Viken fylkeskommune

Leserbrev Smaalenenes Avis, desember 2021.

Les også artikkel i Smaalenenes Avis om samme tema her.

Viken har gitt kommunene langs E18-aksen i gamle Østfold påvirkningskraft vi tidligere ikke hadde. Dette gjelder bl.a. påkobling av østre linje til Follo-tunnelen. Oppløsning av Viken kan nå bli en realitet. Det vil skape en del utfordringer for innbyggerne i Indre Østfold og Marker.

For 100 år siden var transport og infrastruktur konsentrert langs vannveiene nord-syd i fylket. I dag er det E6- og E18-aksene inn mot hovedstaden som utgjør den fremherskende kommunikasjonen. Viken har et øst-vest perspektiv. Dersom Viken oppløses, må vi sikre oss at dette perspektivet lever videre når de nye fylkesgrensene skal tegnes. Venstre i Indre Østfold og Marker mener derfor at de to kommunene bør bli en del av Akershus, slik som Rømskog ble.

Venstre opplever at indre Østfolds interesser får større oppmerksomhet og blir bedre ivaretatt i Viken enn i det gamle fylket. Gamle Østfold fylke fokuserte på nedre Glomma-området og E6-aksen. Om Østfold skulle gjenoppstå med de gamle grensene, frykter vi at dette fokuset vil fortrenge utbygging av trafikkårene øst-vest.

Samferdsel og fylkesgrenser påvirker mulighetene til innbyggerne. To eksempler:

  • Ungdom fra indre-Østfold har fått et bedre utdanningstilbud med lavere terskler for utdanning i Follo-regionen. Dette gjelder bl.a. IB, der ungdom fra Indre Østfold og Marker måtte til Fredrikstad. Ikke spesielt fristende for en 16-åring å flytte på hybel i Fredrikstad når det er mulig å ta IB i Ski eller Ås og fortsatt bo hjemme.
  • Kortere reisevei og -tid gjør det lettere å samarbeide med en bedrift i Follo enn i nedre Glomma regionen. Mulighetene for gjennomslag på søknader om fylkeskommunale midler for næringsutvikling er større når samarbeidende bedrifter tilhører samme fylkeskommune.

E18-aksen strekker seg på begge sider av Oslofjorden og kobles dessuten med Oslofjord-tunnelen, og betyr mye for den regionale utviklingen i Akershus. Dette synet samsvarer med interessene til mange av innbyggerne i indre Østfoldområdet. Akershus har et bedre skoletilbud, flere bedrifter næringslivet vårt kan samarbeide med, sterkere kompetansemiljøer og et bredere kulturtilbud. Alt dette er innen rimelig reisetid.

Å bygge egnet infrastruktur nord-sør er tidkrevende og blir uforholdsmessig kostbart. Det er heller ikke god bruk av skattebetalernes penger når vi får et bedre tilbud vestover til en brøkdel av kostnadene.

Venstre i Indre Østfold og Marker kommuner mener derfor at hvis Viken oppløses bør de to kommunene gå til Akershus. Vi ser framover og framtida for de to kommunene er langs E18 og Østre linje i samvirke og samarbeid vest- og østover.

Eirik Romstad, leder Indre Østfold Venstre

Beate Nicolaissen, leder Marker Venstre

Ingunn Hensel, kommunestyrerepresentant Indre Østfold

Bjørn Borgund, varaordfører Marker kommune