Venstre om lønsstøtte til næringslivet: – Presset mot regjeringa har virka – men ordning må på plass før jul

- Venstre forventar også at regjeringa umiddelbart er klare med ytterligare hjelp til bedriftene og dei tilsette dersom det kjem nye innstrammingar i tida framover, seier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo.

Venstre er glade for at presset mot regjeringa har ført til resultat – og at regjeringa no snur i synet på lønsstøtte til serveringsbransjen og andre bedrifter råka av dei nye koronatiltaka. Det viktige no er at lønsstøtte-ordninga kjem lynraskt på plass, slik at dei tilsette og bedriftene i server går ei trygg jul i møte.

Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo

– Venstre forventar også at regjeringa umiddelbart er klare med ytterligare hjelp til bedriftene og dei tilsette dersom det kjem nye innstrammingar i tida framover, seier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo.

Venstre vil ha på plass følgande tiltak for dei tilsette og bedriftene som blir ramma av nye koronainnstramminger:

  • Lønnsstøtteordning
  • Lokal (kommunal) kompensasjonsordning
  • Nasjonal kompensasjonsordning – med umiddelbar utlysing, ikkje utsetjing slik SV vil ha.
  • Redusere arbeidsgiverperioden ned til f eks 2 dagar. Regulert i hovudavtalen mellom LO og NHO. Dei må bli enige om å endre umiddelbart, før permitteringane byrjar å renne inn. Kan ikkje endrast med tilbakevirkende kraft.