Fylkesårsmøtet for Vestland Venstre 2022

Fylkesårsmøte Vestland Venstre 2022
Foto: Jon Frogner

Fylkesstyret ønskjer velkommen til fylkesårsmøte 19. og 20. februar 2021, Scandic Bergen City, i Bergen sentrum.

Fylkesstyret sitt framlegg til:
Program for fylkesårsmøtet

Laurdag 19. februar

11:30 – 12:30 Registrering. Møt opp i god tid!

12:00 – 12.30 Lunsj

12:40 – 13:40 Opning og konstituering
Opning ved fylkesleiar Åsta Årøen
Kort teknisk gjennomgang
Helsingar til årsmøtet
Namneopprop og val av møteleiarar
Val av fullmaktsnemnd, møtesekretærar, referentar, teljekorps, signatarar og eventuell supplering redaksjonsnemnd.
Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av program og forretningsorden
Orientering frå redaksjonsnemnd for politiske fråsegner

13:40 Fullmaktsnemnda si innstilling – godkjenning av delegatar

13:45 – 16:15 Generell politisk debatt
Inspirasjon ved partileiar Guri Melby.(10 min)
Innleiing frå Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (15 min)
Fylkesleiar Åsta Årøen (5 min),
Leiar Vestland Unge Venstre Jens Håkon Birkeland (5 min.)
Vestland Venstrekvinnelag Ingrid Bjørge-Engeland (5 min)
Fylkestingsgruppeleiar Geir Kjell Andersland (5 min)
Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (5 min)

14:30 -14:45 Pause med matbit

14:45 – 16:15 Generell politisk debatt forts. Ordet fritt
Oppsummering ved Stortingsrep.

16:15 Årsmelding og rekneskap
16:45 Valkamprapport
17:45 Val av fylkesstyre og revisorar

18.15 Møteslutt.
20:00 Middag

Søndag 20. februar

09:00 – 09:30 Fråsegner

09:30 – 10:15 Handlingsplan og budsjett

10:15- 10:30 Pause

10:30 – 12:00 Landsmøtetema: «Grønne og levande lokalsamfunn».
Innleiing ved Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant og leiar av utvalet

12:00 – 12:45 Lunsj og utsjekk

12:50 – 14:00 Val av landsmøteutsendingar, redaksjonsnemnd for fåm 2023, nominasjonsnemnd og programkomite

14:00 Avslutning

14:30 -15:30 Styremøte for nytt fylkesstyre

På fylkesårsmøtet vil ein handsame saker i samsvar med vedtektene.

Utsendingar til fylkesårsmøtet er no valde på lokallagsårsmøta og på årsmøta til sideorganisasjonane. Påmeldinga er avslutta og sakspapir er sendt ut til delegatane.

NB! Alle delegatar må ha medlemsrettar i partiet, det vil seie at kontingent for 2022 må vere betalt i god tid før møtet.

Fristar

12. januar:

12. januar:

  • Frist for innsending av eventuelle andre saker til årsmøtet

19.januar

  • Frist for fylkesstyret å sende ut orientering om innkomne forslag til vedtektsendringar og innstilling til desse.

03. februar:

  • Frist for å melde på utsendinger til årsmøtet. Kvar delegat/observatør må registrera seg i eit skjema via denne lenkja

10.februar

  • Frist for innsending av forslag til politiske fråsegner

11. februar:

  • Siste frist for styret å sende ut sakspapir til dei påmelde utsendingane

Bruk e-postadressa [email protected] om du har spørsmål