Vil gi norske barn rett til å klage til FN

Venstre-representant og leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Grunde Almeland., Foto: Oda Scheel

Venstre mener tiden er inne for å ratifisere barnekonvensjonens individuelle klageordning. Derfor foreslår vi det nå i Stortinget – sammen med flere andre partier.

– Venstre vil at barn skal tas mer på alvor. Vi må styrke rettighetene deres, og det innebærer blant annet å gi dem mulighet til å bringe klager til FNs barnekomité, sier Venstre-representant Grunde Almeland, som også er leder av familie- og kulturkomitéen.

Venstre vil at barn skal tas mer på alvor. Vi må styrke rettighetene deres, og det innebærer blant annet å gi dem mulighet til å bringe klager til FNs barnekomité

Grunde Almeland

Han har derfor, sammen med SVs Kathy Lie og Rødts Tobias Drevland Lund, fremmet forslag i Stortinget om at Norge skal ratifisere barnekonvensjonens individuelle klageordning.

Ingen grunn til å være dårligere på barns rettigheter

– Mange land har ratifisert denne individuelle klageordningen til barnekonvensjonen, men ikke Norge. Det er ingen grunn til at vi skal være dårligere på barns rettigheter enn andre land. Venstre har hatt dette programfestet lenge, og landsstyret vårt har også nylig løftet saken på nytt i en uttalelse, sier Almeland.

Dersom forslaget får flertall, vil norske barn som opplever urett ha mulighet til å klage til FNs barnekomité.

Mulighet til å si ifra

– Norge er et av landene i verden hvor barn har det aller best. Barnekonvensjonen er i seg selv ukontroversiell. Men det må ikke bli en hvilepute, sier Almeland.

Han utdyper:

– Én av fem ungdommer har opplevd vold fra minst én forelder i oppveksten. Nesten en tredel av jenter har opplevd minst én seksuell krenkelse. Under pandemien vet vi at nedstengte skoler og sosiale arenaer har ført til tapt læring og psykisk uhelse. Vi kan bli bedre, og vi bør gi barna mulighet til å si ifra, sier Almeland.

Vi kan bli bedre, og vi bør gi barna mulighet til å si ifra

Grunde Almeland

På tide

Almeland mener tiden er moden for ratifisering:

Det er på tide at Norge blir ett av de mange landene som allerede har tilsluttet seg ordningen

Grunde Almeland

– Venstre har foreslått dette flere ganger tidligere. Da har det blitt avvist av et flertall i Stortinget, med begrunnelsen at man ikke hadde nok erfaring med hvordan individklageretten ville fungere i praksis. I dag er situasjonen en annen. Vi sitter med flere år med erfaring på hvordan FNs barnekomite behandler disse sakene. Det gjøres grundige og gode vurderinger, og det er på tide at Norge blir ett av de mange landene som allerede har tilsluttet seg ordningen.