Den digitale utviklingen og de utfordringer det innebærer for enkelte brukergrupper

Presse media
Foto: iStock

Digitaliseringen av samfunnet går rivende fort og gir store gevinster for både samfunn, næringsliv og privatpersoner. En uheldig konsekvens at dette er at mange opplever at de ikke lenger klarer å følge med i utviklingen. Svært mange blir digitalt hjelpeløse. Undersøkelser viser at mer enn 10% av befolkningen sliter med å utføre digitale tjenester. Det gjelder ikke bare eldre, men også mange med for eksempel synshemninger. Digital hjelpeløshet er følgelig et stort problem.

 

Venstre vil at hele befolkningen skal kunne delta i vårt samfunnsliv og ikke fratas personlig frihet fordi samfunnet digitaliseres.

 

Venstre vil derfor at det utredes mulighet for innføring av rettigheter til nødvendig hjelp til utførelse av digitale tjenester og annen samfunnsdeltakelse for de aktuelle brukergruppene.

 

Denne politiske uttalelsen er vedtatt av Frogn Venstres årsmøte, og vil også spilles inn som forslag til Viken Venstres årsmøte.