Hvor blir det av utredningen av den sosialdemokratiske rusreformen?

Time
Ri_Ya - Pixabay license

Det bør ikke være noen tvil om at Venstre fortsatt ønsker å gjennomføre den avgåtte regjeringens rusreform i sin helhet. Reformforslaget, som ble stemt ned av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, innebar at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skulle være straffbart. Narkotika skulle fortsatt være forbudt, og salg av narkotika skulle fortsatt være straffbart.

Reformforslaget falt blant annet som følge av at Arbeiderpartiet på sist landsmøte vedtok at «personer med tung rusavhengighet skal møtes med hjelp og behandling istedenfor strafferettslige reaksjoner»[1]. På spørsmål fra NRK om hvem som skal avgjøre om rusavhengige er «rusavhengig nok» for å slippe straff uttalte partileder Jonas Gahr Støre i etterkant av landsmøtet at «de måtte gjøre noe utredningsarbeid på det»[2]. Denne uttalelsen ble gjentatt i valgkampen hvor APs daværende justispolitiske talsperson Lene Vågslid uttalte at Arbeiderpartiet ville utrede en differensiert modell[3] dersom det ble regjeringsskifte. Dette på tross av at nær samtlige forespurte jurister uttaler at en differensiert modell vil være i strid krav om likhet for loven hjemlet i Grunnlovens § 98[4].

Lene Vågslid og Arbeiderpartiet fikk ønsket sitt oppfylt. Som følge av valgresultatet i høst gikk Regjeringen Solberg av, og ny regjering utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble utnevnt. Siden den gang har vi ikke hørt noe mer om det som har blitt døpt en «sosialdemokratisk rusreform».

Vi i Venstre etterlyser at utredningsarbeidet (som Arbeiderpartiet har lovet) blir satt i gang så snart som mulig. Dersom våre mistanker om at en slik differensiering som Arbeiderpartiet har sett for seg ikke er mulig å gjennomføre, ønsker vi at Arbeiderpartiet kommer oss, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet de Grønne[5] og én tredjedel av sitt eget parti[6] i møte og vedtar den avgåtte regjeringens foreslåtte rusreform i sin helhet. Den er tross alt bygget på den fremste kunnskapen vi har.

Vi i Venstre tar rusbruk på alvor. Vi har ingen problemer med å innrømme at rus skader. Det er ønskelig for oss at ingen begynner med rus. Men vi nekter å snu ryggen til de som velger å begynne med rus, og som havner i en situasjon hvor de mister kontrollen. Derfor ønsker vi å være svært tydelig på det følgende: Ingen i Norge skal straffes for egen rusbruk.

Det er ingen omsorg i straff. Vi mener at i møte med unge og sårbare personer så må det andre virkemidler til. Å straffe vil si å vende ryggen til, og det stigmaet vi påfører dem bidrar til å trykke folk lenger ned og påfører dem skam. I Norge har vi et helsevesen og et behandlingssystem bygget rundt hjelp, støtte og omsorg. Vi ønsker å møte rusbruk med hjelp og ikke straff.

Det er ingen skam å snu, men vi har ingen tid å miste.

 

[1] https://www.arbeiderpartiet.no/arrangementer/landsmote/landsmote-2021/landsmotedokumenter/

[2] NRK Dagsrevyen 16. April 2021

[3] https://www.dagsavisen.no/nyheter/politikk/2021/08/07/ap-vil-utrede-ulike-straffereaksjoner-for-rusbruk/

[4] «Alle er like for lova. Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.»

[5] https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/0Gbq8J/vi-tar-omkamp-om-rusreformen

[6] https://www.rusfeltet.no/nyhetsarkiv/arbeiderpartiet-sa-nei-til-regjeringens-rusreform-article2541-28.html