Nytt styre i Skien Venstre

Ole Røed og Signy Gjærum, Skien Venstre

Årsmøtet i Skien Venstre foretok 1. februar 2022, følgende enstemmige valg, i tråd med ivalgkomiteens innstilling:

 

Leder for 1 år: Ole Røed

Nestleder for 2 år: Signy Gjærum

Styremedlemmer for 2 år: Tom Gulliksen, Haakon Wærstad, Geir Arild Tønnessen og Jennie Nicola Johnsen

Varamedlemmer for 1 år, fra nr 1 til nr 6: Lars Martin Borlaug, Gustav Søvde, Vibeke Larvoll, Lisa Milliane Nøtnes, Harald Tveit og Albert Poliku Islam

Valgkomite 2023: Atle Rui, Harald Tveit, Jennie Nicola Johnsen, Signy Gjærum og Håkon Wærstad

Revisorer: Asbjørn Hovstø og Per Kristen Thingstad.

Det er liten kvinnelig andel, derfor gledelig å ønske velkommen de to nye medlemmene av i fjor Vibeke Larvoll og Lisa Milliane Nøtnes

På vegne av det nye styret

Ole Røed

 

PS: Det er bare å beklage at kvaliteten på bildene som ble tatt, ikke er god nok til publisering.