REFERAT fra Styremøte i Porsgrunn Venstre 8.februar 2022

Til stede: Siren J. Johnsen, Erik Fløholm, Kjersti Bjurstrøm, Ole Mathisen, Anne-Beth Laforce, Per Solli.

  • Innledningsvis orienterte Anne-Beth om et foredrag som ble holdt av professor Jan Erik Grindheim på Biblioteket i Porsgrunn for kort tid siden. Politikk var tema og han understreket betydningen av at partiene finner sine egne saker å promotere, ikke saker som alle partiene har. Han sa også at slagordene må være korte, de må klinge godt og at partiene griper fatt i utfordringer som er reelle.
  • Styre og gruppemøter i første halvår er fastsatt til 15. mars, 5. april, 18. mai og 14. juni. Styremøtene disse dagene begynner kl. 18.00, gruppemøtene med behandling av bystyrekart starter kl. 19.00.
  • Møtet drøftet hvilke lokalpolitiske saker som skal prioriteres i tiden som kommer, og i stikkords form noteres Kulturminneplan (hvor ligger den saken i dag?), estetikk i byen, museumssaken og forurensing av Oslofjorden. Til det siste punktet formulerer Per et forslag til interpellasjon i bystyret 15. mars, hvor det stilles spørsmål om Porsgrunn har noen planer for nitrogenrensing og ev. hvor langt disse planene er kommet i dag.
  • Den Internasjonale Miljødagen er i år satt til 5. juni, som er pinseaften. Enighet om å gjennomføre en ryddeaksjon, 7. juni. Aksjonsform og sted avgjøres senere.
  • Siren kontakter Venstre sentral for å invitere Guri Melby, alternativt Abid Raja til et åpent politisk møte i Porsgrunn til høsten. Målsettingen er å treffe mennesker lokalt som kan tenke seg å delta aktivt i politisk arbeid og ikke minst å få yngre til å stiller som kandidater ved kommunevalget i 2023.
  • Vårt medlem, Grethe Sem, er død. Sekretær Jan Erik sørger for å stryke henne i vårt medlemskartotek.
  • Delegater til fylkesårsmøtet i Bø kommende helg er Siren Johnsen, Kjersti Bjurstrøm, Ole Mathisen og Isak Rosenvold.

Per Solli, fung.sekr.