Behold støtteordningen for etablering av fyllestasjoner for biogass

Sverre Alvik som er forskningsleder for energiomstilling i DNV, peker på at samlet sett har dagens teknologier det som trengs for å nå nullutslippsmålene, men det kreves en betydelig oppskalering. Med andre ord er vi helt avhengige av riktig politikk for å realisere målet. Det trengs incentiver, avgifter, støtteordninger, påbud, forbud og andre tiltak som bidrar til å skape et nullutslippssamfunn. Disse tingene må også tilpasses de enkelte sektorene, forklarer Alvik.

Vestfold og Telemark Venstre er kritiske til at Enova rett over nyttår vedtok å fjerne støtten til fyllestasjoner for biogass fra den 15. februar 2022. Samtidig er det bra at det ble gjort enklere å søke støtte til kjøp av næringsbiler som går på biogass, – men biler og fyllestasjoner er avhengig av hverandre. ENOVA peker på at markedskreftene skal styre etableringen av ny infrastruktur. Vestfold og Telemark Venstre mener at det blir avgjørende for en omstilling bort fra fossile drivstoff at vi utnytter alle tilgjengelige teknologier. Biogass er en av teknologiene som har et enormt potensiale.

Det er mange tunge kjøretøy på veiene i dag som ikke kan elektrifiseres og hvor biogass er en utmerket løsning. Skal vi lykkes med biogass må produsenter og brukere gå hånd i hånd, slik at produsenter vet at det er kjøpere, og brukere vet at det finnes produsenter, og fyllestasjoner. Da får vi investeringer i økt produksjon og økt andel kjøretøy på biogass. Skal vi lykkes med biogass må det etableres langt flere fyllestasjoner. På den måten får vi flere produsent og bruker.

Ifølge Biogass Norge er det mulig å etablere biogassproduksjon i hele landet, og med det legge grunnlaget for stor verdiskapning, nye arbeidsplasser og ikke minst redusere klimagassutslipp. Denne satsingen er det regjeringen nå legger hindre i veien for ved å å akseptere å kutte ut et viktig ledd i verdikjeden. I tillegg bidrar dette til stor usikkerhet hos alle, både produsenter og brukere, om hvilke rammevilkår som gjelder for bransjen. Hvem tør satse når regelverket endres seg så brått? Har virkelig regjeringen råd til å si nei til nye jobber som åpenbart vil gi større klimakutt?

Pia Farstad Von Hall i Biogass Norge sier at Biogassmarkedet fortsatt er umodent og det er vanskelig å forstå hvorfor Enova velger å avslutte støtteordningen til fyllestasjoner når den så vidt har kommet i gang. Fortsatt er det ikke en eneste fyllestasjon nord for Trondheim. – Å peke på at markedet skal løse antall fyllestasjoner i det tynnest befolkede området i Norge er ulogisk. Der er det behov for en tyngre satsing sier Von Hall. Enovas vedtak undergraver dermed biogass-satsingen i distriktene, for eksempel Vestfold og Telemark fylkeskommune sin bevilgning på 2,5 millioner kroner til infrastruktur for biogass langs E134.

Venstre vil gjeninnføre og styrke støtteordningene for etablering av fyllestasjoner med biogass, og ta til orde for etablering av flere fyllestasjoner på sentrale og strategiske steder i fylket.

Kilder:

1) https://www.mtlogistikk.no/biogass-enova-gasum/kutter-stotte-til-biogass-stasjoner/629647

2) https://cnytt.no/2022/01/07/enova-undergraver-satsingen-pa-biogass-i-distriktene/