Uttalelse: Rana Venstre sier nei til elektrifisering av oljeplattformer med strøm fra land

Oseberg feltsenter
Foto: OLF/Tom Haga (CC BY-SA 2.0) Flickr.com / Norsk Olje og Gass

De ekstreme prisene på strøm som store deler av landet har opplevd, viser at det er på tide å sette en fot i bakken og revurdere hva vi skal bruke vår fornybare kraft til. Elektrifisering av sokkelen med strøm fra land har en høy kostnad, og reduksjonen i de globale klimagassutslippene er høyst diskutable. Rana Venstre sier derfor nei til elektrifisering av oljeplattformer med strøm fra land!

Elektrifisering av sokkelen vil føre til høyere strømpriser. Dette bekreftet olje- og energiminister Hanne Mjøs Persen (Ap) i et skriftlig spørsmål i Stortinget. Sammen med elektrifisering av resten av samfunnet, vil elektrifiseringen av sokkelen øke presset for å bygge ut mer vann- eller vindkraft på land. I tillegg må det bygges store overføringslinjer, eller monstermaster om man vil, for å sende store mengder strøm fra kraftverkene og ut mot kysten og oljeplattformene. Naturen må dermed betale en enda høyere pris enn det vi må gjøre gjennom de økte strømprisene.

Det er flere årsaker til de ekstreme prisene på strøm som store deler av landet har opplevd de siste månedene. Skyhøye gass- og kullpriser, lite vind i Europa, lite nedbør i deler av Norge og høyere priser på CO2-kvoter har ført til rekordhøye strømpriser i hele Europa. Siden Norge er en del av det europeiske strømmarkedet gjennom våre mange utenlandskabler, har vi importert disse prisene til store deler av landet. De nye utenlandskablene til England og Tyskland har stort sett fungert som eksportkabler, grunnet lite vind og dermed lite overskuddskraft i Europa, og har dermed også bidratt til økte strømpriser.

For at Norge skal nå sine klima-forpliktelser, må utslippene for oljesektoren reduseres. Dette kan gjøres på andre måter enn ved å ta strømmen fra land, selv om dette vil bety høyere kostnader for oljeselskapene. Rana Venstre vil prioritere den dyrebare vannkrafta til etablering av ny grønn industri og elektrifisering av samfunnet, istedenfor en dyr grønnvasking av oljesektoren. Derfor sier vi nei til elektrifisering av oljeplattformer med strøm fra land!