Uttalelse: Støtten til Ukraina må vedvare

Illustrasjon, MRVenstre

-Bare i løpet av krigens første uke, er anslagsvis 1,3 millioner ukrainere drevet på flukt.
Disse må mottas på en måte som lindrer og gir trygghet i tilværelsen. Alle må bidra: stat, kommune, lokalmiljø og enkeltpersoner.

Politisk uttalelse vedtatt på årsmøtet i Møre og Romsdal Venstre 6. Mars 2022:

STØTTEN TIL UKRAINA MÅ VEDVARE
– Millioner av ukrainere på flukt

Russlands krigføring og totalt uakseptable hensikter i Ukraina har blitt møtt med fordømmelse og omfattende økonomiske sanksjoner fra store deler av verdenssamfunnet. Dette har vår fulle støtte.

Med tanke på Russland sin militære overlegenhet, er det sannsynlig at den folkerettsstridige situasjonen i Ukraina vil vedvare og at hundretusenvis av mennesker drives på flukt og at millioner fratas sin frihet.

Sanksjoner må opprettholdes og støtten til Ukraina vedvare. Disse sanksjonene vil medføre redusert tilgang på råvarer og energi, og vil ha store konsekvenser for oss som bor i Norge. Dette er konsekvenser vi må håndtere og tåle i solidaritet med Ukraina. Å lette på sanksjoner av hensyn til vår egen bekvemmelighet kan ikke være et alternativ.

Bare i løpet av krigens første uke, er anslagsvis 1,3 millioner ukrainere drevet på flukt.
Disse må mottas på en måte som lindrer og gir trygghet i tilværelsen. Alle må bidra: stat, kommune, lokalmiljø og enkeltpersoner!