Styret for Rogaland Venstre

Her er styret for Rogaland Venstre som ble valgt på årsmøtet 11. mars 2022.


Fylkesstyret:
Ann Elin Sagaard Piel – leder – Stavanger
Mia Bruvik – 1.nestleder – Klepp
Bjarte Espeland Horpestad – 2.nestleder – Karmøy
Arild Enge Helgøy – styremedlem – Sandnes
Gunhild Moe – styremedlem – Suldal
Unni S. Fuglestad – styremedlem – Stavanger
Sondre Undheim Lokøy – leder i Rogaland Unge Venstre
Hege Eriksen Nordbøe – leder i Rogaland Venstrekvinnelag

I tillegg tiltrer gruppeleder i fylkestinget, Kjartan Alexander Lunde, med tale- og forslagsrett.

Vararepresentanter:

  1. vara: Erik Rydningen Nyman-Apelset, Strand
  2. vara: Sunniva Nybø, Stavanger
  3. vara: Olav Nybø, Randaberg
  4. vara: Bjørn Gunnar Husby, Haugesund
  5. vara: Frank A. Hansen, Sandnes
  6. vara: Tone Byberg, Time