Har du lyst til å bidra med utvikling av valgprogram 2023-2027?

Foto: Margrethe Reusch

Bra gjeng fra Lørenskog Venstre hadde oppstartsmøte på Losby Gods 12. mars 2022 for programarbeid til Valg2023. Dette blir bra!

Utover våren kommer det mer informasjon om opplegg for programarbeidet.

Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med styremedlem Eva Næss Karlsen, [email protected]