Grønne og levende lokalsamfunn – rapport fra Viken Venstres årsmøte 19.-20. mars 2022

Førnøyde delegater fra Asker Venstre, Steinar Bleken

Politiske uttalelser, inspirerende gruppearbeid og et overraskelsesbesøk var noen av ingrediensene på Viken Venstres årsmøte helgen 19.-20. mars. Selv om vi forlot en varmende vårsol da vi gikk inn i salen på hotellet med tilnavnet “Brunosten” i Drammen, føltes det som vi er på vei mot lysere tider.

Godt forberedt

Asker Venstres delegasjon stilte godt forberedt. To dager før fylkesårsmøtet møttes vi til et digitalt forberedelsesmøte. Her kunne gamle travere dele tips og erfaringer med førstereis delegater. Det er mye å holde styr på i løpet av et årsmøtet, og viktig å holde tunga rett i munnen. Av nærmere 30 innkomne forslag til politiske uttalelser, hadde redaksjonskomiteen til årsmøtet innstilt 5. Ingen av Askers 5 uttalelser var blant de innstilte. Etter litt rådslagning valgte ut vi ut hvilken vi skulle prioritere, hvilken vi skulle sette dem opp mot og hvem som skulle fronte den fra talerstolen. Da den store dagen endelig kom og før det braket løs lørdag morgen, møttes vi i lobbyen for å ta opprop. Så var det bare å ta plass i den store salen hvor arrangørene hadde tildelt plasser til lokallagene og merket dem med lapper.

Selv hadde jeg gjort mine egne forberedelser. Jeg hadde skrevet ned en del ord, øvd på å si dem, spilt dem inn for å høre hvordan det hørtes ut og tatt tiden. Skulle jeg klare det jeg hadde ønsket så lenge, men ikke turt?

Leder Arjo ønsker velkommen

Det er umulig å ikke bli glad når Arjo van Genderen ønsker velkommen. Eller bare sier noe som helst faktisk. “Mye har forandret seg siden vi møttes her for 2 år siden, det føles som 100 år siden. Da hadde vi en leder med blondt hår og trøndersk aksent, mens nå har vi en leder med ja.. blondt hår og trøndersk aksent.” Som parti har vi aldri hatt det så bra som nå, mente han. Sett i lys av resultatene fra sist stortingsvalg, er det vanskelig å være uenig med ham.

Arjo van Genderen maner til valgkamp

Generell politisk debatt

Rett etterpå var det Abid Raja sin tur. Han hadde følgende råd til den lange valgkampen: “Finn lokale saker og knytt dem opp mot Venstres nasjonale program”. Med disse ordene satte Abid i gang den generelle politiske debatten som er en anledning til å lufte det man måtte ha på hjertet og vil dele med årsmøtet.

Annemarie Abeler bryter en barriere.

Og med det begynner pulsen min å stige noen hakk. For noen få timer siden tegnet jeg meg til generell politisk debatt. Med skjelvende hender tastet jeg inn navn, organ og tittel. Hvilken plass har jeg i køen? Hvor lenge må jeg grue meg? Jeg slipper å lure lenge på det, og hører fra scenen at jeg er først ute. Vi får 2 minutter på oss, sies det. Siste innleste versjon av innlegget mitt varte i 3 minutter. Jeg tar frem en penn og stryker ut et av avsnittene. Det er best å kutte ut noen poenger heller enn å snakke så fort at ingen får med seg hva man sier, eller kutte litt i alle argumentene slik at ingen av dem gir noen mening.

Veien opp til talerstolen er lang, men jeg kommer frem. Mikrofonen virker ikke, jeg får hjelp til å trykke på en knapp. Jeg ser ut over salen. Her er det mange mennesker. 150 stemmeberettigede visstnok. Tiden er knapp, så jeg dropper innledningen min om at jeg er nervøs og går rett på sak. Jeg må se på arket og lese innimellom, og tar meg tid til pauser selv om jeg vet at jeg har dårlig tid. “Nå er tiden snart ute” hører jeg plutselig, og jeg får dermed ikke med den lille vitsen min på slutten. Men jeg kom i mål. Oppdraget er utført, og jeg har brutt en barriere.

Følgende temaer kom opp under den generelle politiske debatten:

  • det må gå an for Venstre å samarbeide både til høyre og venstre for sentrum
  • medlemskap i Europas sikkerhetssamarbeid er en mulig vei for Venstre
  • ansett folk med fagkompetanse i skolene
  • vi må legge til rette bedre for matproduksjon
  • det burde være lettere å være aktiv i Venstre uten å være på Facebook

 

Elisabeth Holter-Schøyen snakker varmt om tiltaksplan for en ren Oslofjord

Grønn prix

Grønn Prix – en kavalkade

Litt moro og fest blir det også tid til, og på kvelden sørger blant annet gruppeleder i for Venstre i Viken fylkesting Solveig Schytz med venner for. Melodi Grand Prix-slagere fra Jahn Teigen, Finn Kalvik og Didrik Solli-Tangen er blant de musikalske godbitene Solveig og co. byr på.

 

Fredrik Carstens på Viken Venstres årsmøte 2022.

Den ferske generalsekretæren Fredrik Carstens tok også turen innom på lørdag kveld. Han har vervet mange medlemmer til Venstre i løpet av årene som har gått. En verving i Trøndelag husker han spesielt godt, nemlig da han vervet 18 år gamle Guri Melby.

 

Harald Brevig og Gunn-Torill Homme-Mathisen kledd for anledningen Grønn Prix

 

Vi må møte folk uten pekefinger

Odd Einar Dørum og Ane Breivik i samtale med Solveig Schytz

Til samtale i sofaen stilte dagens Unge Venstre-leder Ane Breivik og tidligere justisminister Odd Einar Dørum, som var Unge Venstre-leder for 50 år siden. Dørum kunne stadfeste når Venstre ble et miljøparti, nemlig under parolen “Set pris på miljøet” i 1968. Nå har vi kun 8 år til en vesentlig snuoperasjon for å redde kloden, minnet han om. Breivik pekte på behovet for liberale krefter fordi de streber etter en regelbasert verdensorden, som folkeretten er et eksempel på. Dørum stemte i og sa at dette var tidspunktet å stå samlet mot verdens bøller. Det var ingen tvil om at det var Russlands aggresjon mot Ukraina han tenkte på.

Det er viktig at vi snakker hjertespråket, men har hue på plass

Begge var enige om at Venstre er i et godt driv nå. Breivik var imponert over det Venstre har fått til på Stortinget den siste tiden. Hun roste Guri Melby for tydelig lederskap, og representantene som helhet for å henge seg på dagsaktuelle temaer og være synlige. Venstre springer ikke rundt med pekefinger, sa Dørum. Det er viktig at vi snakker hjertespråket, men har hue på plass, avsluttet han.

 

Sagaen om de politiske uttalelsene

Harald Brevig fra Asker Venstre argumentert tappert for vår uttalelse om å stanse Kystverkets planer om å sprenge ny farled i Oslofjorden, men dessverre fikk vi ikke årsmøtet med oss på dette. I løpet av lørdag ettermiddag har driftige delegater sendt inn diverse endringsforslag til de uttalelsene som redaksjonskomiteen har innstilt på. Forslagene er alt fra å rette på grammatikk til å fjerne hele avsnitt. Disse har redaksjonskomiteen i tur og orden gått gjennom og innstilt på å henholdsvis avvise eller ta inn endringene.

Viken Venstre stemmer

På søndag er debatten om uttalelsenes endelige tekst i gang. Engasjerte delegater går opp på talerstolen. Vi lytter intenst. Mange var oppe litt for sent i går. Det gjør det ekstra utfordrende å følge med på hva som blir sagt. Er man i tvil, kan man følge med på hva en i lokallaget som man stoler på gjør. Litt som en slags årsmøtevettregel; lytt til erfarne årsmøtefolk. Når det gjelder fødsels- og barselomsorg, er blant annet utdanningsløpet til jordmødrene oppe til debatt. Skal man gjøre det lettere å bli jordmor, så vi får gjort noe med jordmormangelen, eller er det feil vei å gå at det blir en slags snarvei til jordmoryrket? Dette er det vanskelig å ta stilling til når man ikke kjenner til systemet på nært hold. En delegat som kommer med mange gode poenger. Han er kommunelege, hvisker delegaten ved siden av meg inn i øret mitt. Jeg er usikker på hvilket alternativ denne kommunelegen er for. Det viktigste må vel være at tilbudet til fødende blir bedre, og jeg velger å stole på redaksjonskomiteens innstillinger.

 

 

Njål Vikdal overbeviser Viken Venstres årsmøte.

 

I de andre uttalelsene hører vi flere gode argumenter for ulike nyanser og detaljer. Vår egen kommunestyrerepresentant Njål Vikdal får gjennomslag for sitt forslag om å avvente bygging av nye overføringskabler for strøm til Europa.

Saken som skaper mest engasjement, er spørsmålet om kjernekraft. En mulighet med mange fordeler på den ene siden, men med risiko for katastrofale på den andre siden. Er denne risikoen lav nok med en ny generasjon kraftverk? Hvor lang tid tar det egentlig å bygge et atomkraftverk? Rekker man å gjøre det i tide til det grønne skiftet? Uttalelsen lander på at vi burde beholde og utvikle kompetansen, men at vi er for usikre på om vi skal bygge ut kjernekraft. Det som er sikkert, er at dette ikke blir siste gangen vi diskuterer kjernekraft.

Her kan du lese uttalelsene årsmøtet kom frem til:

 

 

Parallellsesjonene er små politiske verksteder

En engasjert gjeng diskuterer hva som er et levende lokalsamfunn for alle.

Fylkesårsmøte er ikke bare valg, politiske uttalelser og moro, men også mulighet til å lære litt om organisasjonsarbeid og påvirkning. I til sammen 3 sesjoner med 4 emner hver, har et lokallag mulighet til å få med seg masse faglig innhold hjem igjen. I løpet av helgen har vi i Asker Venstre blant annet lært om programarbeid, hva som utgjør et levende lokalsamfunn for alle og diskutert lokal skolepolitikk.

I tillegg bidro vår egen kommunestyrerepresentant Elisabeth Holter-Schøyen med å holde en parallellsesjon om Næringsliv og nye grønne jobber sammen med Anders Wengen fra Drammen.

 

 

 

 

 

En overraskelse på tampen

Guri Melby på overraskelsesbesøk på Viken Venstres årsmøte 2022

Søndag morgen ble vi lovet en pangstart på programmet. For noen år siden var jeg på et landsmøte i en annen organisasjon. På dag 2 ble vi møtt av en rapper i midtgangen, og med ett var vi ikke så morgentrøtte lenger. Jeg har derfor lagt listen litt høyt for meg selv idet jeg leter etter plassen min denne morgenen. Det ser ikke ut til å bli noe hip hop på oss denne dagen, og pangstarten uteblir når Guri Melbys videohilsen må avbrytes på grunn av teknisk feil. Desto større er gleden når hun møter opp i egen person og blir ønsket velkommen med konfetti-kanon. Selv om hun ikke er en rapper, kommer de gode poengene på løpende bånd nesten like raskt som om vi var på konsert med Karpe:

  • energikrisen gir økt press på sårbar norsk natur og merkes på folks lommebøker. Vi må verne miljøet og sikre folks økonomi.
  • vi må samarbeide tettere med Europa
  • i regjering var Venstre med på å sette av en halv milliard kroner til sommerskoler sommeren 2021. I år er det en rekordlang sommerferie, men ingen tiltak. Dette kommer til å gå ut over de mest sårbare barna.
  • nå er det tid for å stille lister og skaffe folk til valgkampen. Gjør det meningsfullt å være med i Venstre og husk på å ha det gøy sammen!

Hun minnet om at veien til stortingsgruppa er kort, og oppfordret til å ta kontakt.

Gjør det meningsfullt å være med i Venstre og husk å ha det gøy sammen!

Veien videre for Viken Venstre

Alt i alt ble dette en fin helg med hyggelige møter, høyt faglig utbytte og gode debatter. Vi fikk brukt fylkesårsmøtet slik det er tenkt og unngikk lange debatter om hvem som skal ha 13. varaplass til landsmøtet og om antallet politiske uttalelser. Til sammen var vi 6 personer fra Asker Venstre som gikk på talerstolen, noen for alle første gang. Christina Teige Apuzzo, tidligere nestleder i Asker Venstre, og leder av valgkomiteen til Viken Venstre imponerte for øvrig stort med å underholde medbrakt barn med Fantorangen samtidig som hun presenterte valgkomiteens innstilling. Heia alle småbarnsforeldre!

Fylkestinget i Viken har vedtatt å oppløse Viken. Dermed var et av punktene på programmet naturligvis fremtiden til fylkeslaget Viken Venstre. Vi landet på å avvente Stortingets vedtak, men har likevel flere alternativer klare når dette vedtaket etter all sannsynlighet snart kommer.

Jeg stusset da jeg fant et gult ark på plassen min og til alle de rundt meg søndag morgen. Men så forsto jeg tegningen. Det var en symbolsk, men fin handling å vise vår støtte til krigens ofre i Ukraina på vår egen gule og blå møte. Selve helgen var en øvelse i det som Ukraina i disse dager forsvarer på vegne av oss alle: vårt høyt elskede demokrati.

Viken Venstre viser at vi støtter Ukraina.