Spørsmål til kommunestyret 31.03.2022

Ida Johnsen stiller følgende spørsmål under dagens kommunestyremøte:

Fra høsten 2022 er det gratis kjernetid i SFO for 1. klassinger. Dette kommer på grunn av ny budsjettavtale. Dette vil mest sannsynlig innebære økt press på SFO.

  1. Hvordan skal skolene forholde seg til de som har søkt om fullplass, får de redusert betaling?
  2. Er dagens SFO- ordning klar for å ta imot ett mulig økt antall barn enn forventet?
  3. Må man søke om å få benytte seg av kjernetiden?

Det er ønskelig med info fra kommunen ut til skolene og foreldrene.