Hvem skal være Asker Venstres folkevalgte for 2023 – 2027?

Jostein F. Tellnes, Asker Venstre, Foto: Olav Heggø

Hvem skal være Asker Venstres folkevalgte for 2023 – 2027?

Kunne du tenke deg å stille som kandidat for Asker Venstre i valget? Eller er det noen du har lyst til å foreslå?

Nominasjonskomiteen skal lage et listeforslag, og ønsker et bredt spekter av innspill slik at listeforslaget blir representativt for den mangfoldigheten som kjennetegner både Venstre og hele nye Asker kommune. Den endelige valglisten skal velges på et eget nominasjonsmøte i begynnelsen av oktober.

Frist for å komme med forslag er 1. juni. Send dine forslag her.

Nominasjonskomiteen ledes av Jostein Tellnes (473 27 251), og består for øvrig av Andreas Hafslund, Marianne Arctander, Ingvild Tautra Vevatne, Lisbet Landfald, Nuela Sesay og Lasse Narjord Thue.

Nominasjonskomiteen kan også kontaktes per e-post til [email protected]

Tidsplanen er som følger:

  • Innen 1. juni: Frist for medlemmer i Asker Venstre til å foreslå navn til listen
  • Innen 15. juni: Komiteen sender ut alfabetisk liste over alle innkomne forslag for prioritering av de 10 øverste på listen.
  • Innen 1. september: Nominasjonskomiteen inviterer til åpent medlemsmøte der alle foreslåtte toppkandidater kan presentere seg og svare på spørsmål.
  • Innen 15. september: Frist for prioritering av kandidater, med utgangspunkt i alfabetisk liste.
  • Innen 1. oktober: Nominasjonskomiteens innstilling til valgliste sendes til alle medlemmer, og offentliggjøres.
  • Torsdag 3. november: Nominasjonsmøte avholdes ihht Asker Venstres vedtekter. Lokallagsstyret innkaller til nominasjonsmøte senest 14 dager før.