Fagfolk må svare

Som politikere er vi valgt til å mene og synse om mye, men vi gjør også lurt i lytte til fagfolk. Jeg gleder meg til å lese svar fra byens arkitekter og byutviklere.

Hansson og Jacobsen skriver om sine tanker om byutvikling av containterterminalen og Lagmannsholmen, og det er bra de kommer med sine perspektiver. Vi er alle enige om at det skal bli en flott bydel som folk har lyst til å oppholde seg i, men hva som er vakkert er subjektivt. Jeg oppfatter det som at Jacobsen og Hansson drar all moderne arkitektur over samme negative kam, og det er en utrolig konservativ holdning. Bare fordi noe ikke passer inn i normen, betyr ikke at det ikke er vakkert. Jeg mener det er snarere tvert om, og det gjelder mer enn bare bygninger.

Murbyen ble nok også på et tidspunkt ansett for å være moderne sammenlignet med posebyen og i dag er de flotte bydeler med et helhetlig særpreg. Det bør være målet for Lagmannsholmen også. Lagmannsholmen skal bli en ny bydel, for fremtidens Kristiansandere, og den bør være og se moderne og helhetlig ut. Og i det legger jeg også bærekraftig. Bærekraftige byrom og materialer, til en fornuftig sum. Det må ikke bygges tradisjonelt for å oppnå det.

I Venstre sitter vi ikke med fasiten på hva som er god arkitektur. Når noe er vakkert, innbydende eller aktiviserende er det ikke alltid lett å forklare hvorfor, men heldigvis finnes fagfolk som kan det. Derfor gleder jeg meg til å lese svarene deres. De har sikkert noen gode råd om hvor vi kan oppnå de kvalitetene vi ønsker i den nye bydelen.

Til slutt vil jeg anbefale Hansson og Jacobsen til å involvere seg i Bylab Lagmannsholmen og delta på fremtidige arrangementer. Det er nemlig et initiativ for å engasjere bredt til involvering. Arenaen de etterspør finnes allerede.

Christine Alveberg, Venstre