Programkomiteen fylkestingsvalget 2023 Møre og Romsdal Venstre

Programkomiteen for fylkestingsvalg 2023 har etter styrebehandling 30.05.22 fått endring i sammensetning, med Asgeir Bahre Hansen som leder.

Programkomiteen har følgende sammensetning:

Leder: Asgeir Bahre Hansen, Kristiansund
Medlem: Monika Rishaug, Aukra
Medlem: Lena Landsverk Sande, Vanylven
Medlem: Jack Blindheim, Ålesund
Medlem: N N, Averøy

Varamedlem: Ingeborg Fagerlie Johannessen, Kristiansund
Varamedlem: Are Folkestad, Ørsta
Varamedlem: Carola Herrmann, Sykkylven

Medlem sideorganisasjon UV: har ingen organisasjon ft
Medlem sideorganisasjon VK: har ingen organisasjon i fylket ft

Endring har sammenheng med at Frode Heimen har trukket seg fra Venstre etter egen beslutning.