En litt grønnere og mer levende by – takket være Venstre

Oslo Venstres toppkandidater Hallstein Bjercke og Marit Vea, Foto: Baard Salvesen

Onsdag 15. juni behandlet bystyret i Oslo kommunens reviderte budsjett. Etter at byrådet ikke klarte å komme til enighet med opposisjonen om deres forslag. Det betydde en noe kaotisk behandling – men heldigvis fikk Venstre mange gode gjennomslag.

– Venstre vant frem med masse god politikk i onsdagens budsjettbehandling. Takket være Venstre i bystyret vil nå Oslo bli en litt grønnere og mer levende by, sier Oslo Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Blant forslagene Venstre fikk gjennomslag for er å utvide ordningen for gratis kollektivtransport for barn til å gjelde også i helgene, bedre skjøtsel av naturen langs Oslos elvebredder og naturområder, mer penger til grunnskolen, døgnåpne brukerrom for rusavhengige og et eget Oslofjordprosjekt – i tillegg til hele 6 millioner som skal gå tiltak for å redde fjorden.

– Dette er veldig gode nyheter for byen og fjorden vår. Oslofjorden er syk, og jeg utrolig lettet og glad for at vi nå endelig starter på den redningsaksjonen som fjorden vår trenger. Vi vet at tiden er i ferd med å renne ut dersom vi skal få livet tilbake i Oslofjorden, da holder det ikke med festtaler om hvor viktig den er, vi må faktisk ta de grepene som trengs for å rydde opp i forurensing, forsøpling og forgifting av fjorden. Dette viser hvorfor Oslo trenger Venstre, sier Venstres miljøpolitiske talsperson, Marit Kristine Vea.

Julianne Ferskaug, bystyrerepresentant og medlem av helse- og sosialutvalget er spesielt glad for gjennomslaget om døgnåpne brukerrom for rusavhengige.

– Dette er en viktig sak som Venstre har jobbet for lenge. At vi nå endelig fikk gjennomslag virker nesten uvirkelig. Dette er et utrolig viktig tiltak for for alle byens rusavhengige.

Byrådet i Oslo forsøkte i tolvte time å få til en budsjettavtale med Venstre. Det viste seg likevel å bli vanskelig, da Venstre ville gi mer penger i skolen, til billigere kollektivbilletter og til rusomsorg.