Strømstøtte nå!

Europa og verden står i flere kriser, og klimakrisen kommer til å bli den største vi møter. Kraftsamarbeid mellom Norge og Europa er avgjørende for møtet med klimakrisen, men vi kan ikke sitte stille å se på at dagens energikrise rammer både privatpersoner og næringsliv hardt og urettferdig. Dagen tendenser skremmer vannet av de fleste, med rette.

Venstre er åpne for å sikre flertallet som må til for å få på plass bedre strømstøtte. Hvis Stortinget må samles for å få dette på plass nå, er Venstre forberedt på å møte opp. Strømstøtteordningen må forbedres.

Vi må få på plass en ordning som skaper trygghet for at hver av oss kan betale strømregningen. Utsatte deler av næringslivet trenger også å komme inn i nye løsninger, og det må skje fort. Det skal Venstre bidra til, for nå sleper regjeringen beina etter seg. Hvis vi skal ta Norge framover, må vi sikre privatøkonomien og arbeidsplassene til folk.

Privatøkonomien vår står i fare for å bryte sammen på grunn av det høye prisnivået vi ser på energi, matvarer og andre nødvendige artikler. I Venstre tror vi ikke at makspris på strøm er løsningen. Totalt sett må det norske strømforbruket ned, og vi har blitt godt vant med å slippe å tenke på hvordan vårt forbruk av strøm, går på bekostning av klima- og miljøhensyn, og lommebok. Dette har satt oss i en særstilling i europeisk sammenheng, men nå har heller ikke vi råd til å sløse med strømmen.

Det er imidlertid noen grupper som rammes hardere enn andre, og som allerede har vansker med å få endene til å møtes. Studenter og andre med lav inntekt må prioriteres, og hver dag bryter likevel regjeringen løftet sitt om mer kjøpekraft til disse gruppene. Det viktigste vi gjør fremover er å se hvilke støtteordninger vi kan løfte, slik at de med minst kjøpekraft har råd til å betale for strøm og sette mat på bordet, slik at støtteordningene treffer mest mulig målrettet.

I tillegg må næringslivet få samme forutsetninger på Sør-Vestlandet som i resten av Norge. Det er blodig urettferdig at bedrifter på Sørlandet skal betale 400-500 øre mer for å produsere sine varer og tjenester, enn de gjør i Trondheim. Vi kan ikke havne i en situasjon hvor privatpersoner og husholdninger rammes enda hardere fordi strømprisene tvinger bedrifter til å si opp ansatte og gå konkurs.

Regjeringen har i flere måneder «fulgt situasjonen nøye» og «vært klar til å sette inn tiltak» uten at noe har skjedd. Nå må det skje noe! Vi krever trygghet for norske husholdninger, og at næringslivet skal kunne konkurrere på likt grunnlag.

I krisetider er vi avhengige av tydelig ledelse som tilbyr gode løsninger på sammensatte og komplekse utfordringer. Dette er en slik krisetid. Det er på tide at regjeringen kommer med løsningene.

Leder Agder Venstre

Per-Helge A. Kalvehagen