En friere, grønnere og rausere by

Foto: Oda Scheel

Programkomiteen i Oslo Venstre lanserer i dag sitt førsteutkast til program for perioden 2023-2027.

De siste åtte årene har det ikke blitt gjort nok for å ta tak i problemene Osloborgere møter på hver dag. Det er blitt dyrere å reise miljøvennlig, det går for sakte å kutte utslipp og naturen er under stadig sterkere press. Samtidig er det gjort for lite for å redusere sosial ulikhet, vi har sett en svekkelse av Osloskolen og byrådet har ikke gjort nok for å ivareta de mest sårbare i byen vår. Derfor vil Venstre i kommende fireårsperiode føre en politikk som gir alle like muligheter til å lykkes, samtidig som vi kutter utslipp og tar vare på naturen.

– Vi har de siste månedene jobbet med å lage et ambisiøs politikk for byen vår. Vi kommer med det vi mener er de beste løsningene på flere av Oslos store utfordringer. Dette er et program for miljø og klima, for barna i byen vår og for en styrket Oslo-skole, sier Naomi Ichihara Røkkum, 1. nestleder i Oslo Venstre og leder av programkomiteen.

Se programmet her

Send dine innspill her

Grønnere by

Tross lovnader fra det rødgrønne byrådet, har det aldri vært dyrere å velge kollektivt i Oslo enn det er nå. Naturen bygges ned, og livet i Oslofjorden svekkes.

– Vi må la naturen være i fred og få til raskere utslippskutt for å nå klimamålene våre. Oslo må være en nullutslippsby innen 2030, og vi trenger mer natur – ikke mindre. Vi foreslår å bevare Markagrensa, verne om Oslofjorden, gjøre bysykkel gratis for unge og drastisk redusere kollektivprisene. Dette er viktige tiltak for å gjøre Oslo til en grønnere by å leve i, sier Røkkum.


Programkomiteens forslag er at det aldri skal koste mer enn 600 kroner for et månedskort, og at studenter og ungdom skal betale halv pris. Samtidig skal barn reise gratis. Programkomiteen foreslår også at det innføres fleksible billetter for kollektivreisende, slik at reisende alltid er sikret den billigste billettypen.

– I kjølvannet av pandemien har vi sett at Ruter sliter med å få opp passasjertallene. Det fører til reduksjon i tilbudet, slik vi ser nå, og det er det motsatte av hva vi trenger når vi skal få folk tilbake til å velge buss, trikk eller bane fremfor privatbil. Vi trenger bedre og billigere kollektivtrafikk, ikke dyrere og dårligere, sier Røkkum.

Frihet og muligheter for alle

I Oslo vokser nesten hvert femte barn opp i fattigdom. For Venstre er det viktig å sikre at alle barn får de samme mulighetene i livet, både gjennom en bedre skole og økt tilgang til fritidsaktiviteter og sosiale fellesskap.

– Venstre fortsetter å prioritere skole høyt, og ønsker å bevilge rekordmye midler til Osloskolen. Samtidig er det ikke bare i skoletiden det trengs tiltak for sosial utjevning, men også på fritiden. Derfor har vi gått inn for å etablere et fritidskort i Oslo, der alle ungdommer i Oslo får 5000 kroner som de kan bruke på å betale for fritidsaktiviteter. Dette er et viktig tiltak for inkludering og sosialisering av barn og unge i byen vår, sier Røkkum.

Fordomsfri sosialpolitikk

De siste periodene i bystyret har Venstre tatt ansvar for å løfte viktige ruspolitiske saker, og fått flere gjennomslag. Brukerrommet på Prindsens mottakssenter har blitt styrket betraktelig, og skal fremover gjøres døgnåpent. Likevel mangler rusavhengige steder å være i Oslo, som skaper utrygge situasjoner for en sårbar gruppe.

– Uten et værested for rusavhengige i Oslo har miljøene blitt flyttet ut på gata, hvor de jages fra sted til sted. Vi har lenge kjempet for å etablere et værested for rusavhengige i Oslo sentrum, og den kampen skal vi selvfølgelig fortsette med etter valget. Osloborgere som sliter med rus, skal møtes med respekt og hjelp, sier Røkkum.

Programkomiteen startet sitt arbeid i april, og har etter flere innspillsrunder kommet med sitt førsteutkast til program for perioden 2023 – 2027. Nå åpnes det for at organisasjonen kan komme med sine innspill, før programmet vil bli endelig spikret på Oslo Venstres årsmøte i februar 2023.

Fristen for å komme med endringsforslag er 1. oktober.

Oslo Venstres programkomite ledes av Naomi Ichihara Røkkum og består for øvrig av Hallstein Bjercke, Margrethe Geelmuyden, Tor Kåpvik, Ingrid Reite Christensen, Andreas Skjæret, Eili Vigestad Berge, Kevin Johnsen og Tejn Rolland. Varamedlemmer er Marit Vea, Hans Jacob Huun Thomsen og Emma Teigland.