Ingvild Wetrhus Thorsvik besøkte Kristiansund 29.august

Grønn by: Ingvild Wetrhus Thorsvik på besøk i Vågen parsellhage i Kristiansund sammen med Kari Stålan som orienterte, Ragnhild Helseth som følge og nrk med mikrofonen , Foto: Kristiansund Venstre

August var på hell, været var på topp og det var program fra morgen til kveld da stortingsrepresentant for Venstre Ingvild Wetrhus Thorsvik besøkte Kristiansund. Orienteringer gitt om store prosjekter på gang i Kristiansund der Venstre har hatt en finger med i spillet, besøk i en av byens grønne lunger Parsellhagen i Vågen, ogorientering om kommunens tilbud inne rus og psykiatri og om krisesenteret.

Formiddagen bød på orienteringer om Campus Kristiansund og Normoria, vårt nye kulturhus. Lunsjen ble tatt samtidig som vi hadde en god prat med Helseinnovasjonssenteret. Etter lunsj var det møte med kommunalsjef for helse, der tema særlig gjaldt utfordringen i overgangen mellom spesialisthelsetjenesten sitt ansvar og det kommunale ansvaret for de som trenger behandling og bistand innen rus og psykiatri.

Nordmøre krisesenter ga en orientering om sitt arbeid og da understreket at tjenesten også må legges tilrette for brukergrupper som måtte ha en problematikk innen rus og psykiatri.

Et besøk i Vågen parsellhage bød både på smaksprøver, orientering om arbeidet som gjøres via Hagelaget, og det ble også intervjue på direktesending nrk/Møre og Romsdal.

Dagen ble avrundet med et godt besøkt medlemsmøte hvor saker som opptar medlemmene ble luftet og innspill gitt. Helse sto høyt på agendaen, og da spesielt hvordan løse de kommunale oppgavene både innen somatikk og psykiatri .

Program kan du lese her:
Program 29.08.22 Ingvild i Kristiansund

Medlemsmøte i Kristiansund med besøk av stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik