Kjenseth på topp for Innlandet Venstre

Ketil Kjenseth fra Gjøvik, tidligere stortingsrepresentant for Oppland, er valgt som førstekandidat for Innlandet Venstre til fylkestingsvalget 2023.

Terezia Hole fra Lillehammer er på fjerdeplass. Hole er kommunestyrerepresentant og medlem av utvalg for oppvekst utdanning og kultur.

(forts. under bildet)

Kjenseth og Hole

Ketil Kjenseth og Terezia Hole er valgt som første- og fjerdekandidat til fylkestinget 2023. Toppkandidat Ketil Kjenseth har lang politisk erfaring både fra lokalt og nasjonalt plan. Han har bak seg to perioder på Stortinget, hvor han blant annet ledet Energi- og miljøkomiteen i fire år, og han ble valgt inn i kommunestyret i Gjøvik ved fire kommunevalg. Han har også jobbet som rådgiver og prosjektleder ved Norsk Vann.

Nominasjonskomiteen hadde innstilt på et knallsterkt lag som skal vinne valget i 2023. Komiteen har la vekt på å sette sammen et lag med et bredt politisk engasjement som både kan jobbe godt sammen i valgkampen og de neste fire årene i Innlandet fylke.

På andreplass på lista kommer 20-årige Kajsa Kirkhus. Hun er lokallagsleder i Ringsaker Venstre og allerede innstilt som toppkandidat i Innlandets mest folkerike kommune. Hun studerer internasjonale studier på Lillehammer, ved Høgskolen i Innlandet.

Stig Vaagan fra Hamar er tredjekandidat, mens Omar Svendsen-Yagci fra Gjøvik og Unge Venstre får femteplassen.

Se hele innstillingen fra nominasjonskomiteen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt uten alternative forslag.