Innspill til program 2023-2027

Nes kommune / Nes Venstre
  • Les førsteutkast til politisk program for Nes Venstre 2023-2027 ved å klikke her.
  • Frem endringsforslag til førsteutkastet ved å klikke her

Valgkampkomité 2022-2023

Lokallagsårsmøtet 2022 vedtok å nedsette en valgkampkomité, hvis oppdrag blant annet gjelder å fremme forslag til listekandidater samt utforme forslag til polisk program for perioden 2023-2027. Førsteutkast til partiprogrammet er nå klart, og komitéen åpner for innspill. Det er relativt kort frist, da deres neste møte er allerede 10. oktober.

Komitéen består av: 

Tom Fidje (leder)
Tone Kristine Berger
Øystein Smidt

For kontakt med programkomitéen:
fidjetom@gmail.com