Mette Vabø innstilles som ordførerkandidat

Stavanger Venstre sin foreslåtte ordførerkandidat Mette Vabø, foto: Joachim Steinbru

Nominasjonskomiteen i Stavanger Venstre har klar en innstilling til kommunevalget 2023. Mette Vabø innstilles som ordførerkandidat. Vabø er i dag gruppeleder i Stavanger Venstre og bor i Madla kommunedel. Hun får med seg Kjartan Alexander Svartsund Lunde på 2. plass og Ann Elin Piel på 3. plass. De tre innstilles på forhåndskumulerte plasser.

Mette Vabø (40) har i inneværende periode vært en aktiv og solid politiker, med fast plass i kommunestyret og formannskapet. Mette overtok som gruppeleder i Stavanger Venstre høsten 2021 da Jan Erik Søndeland trakk seg fra sine politiske verv. Mette har solid erfaring fra både sitt politiske virke og arbeidslivet som gjør henne til en god og trygg leder. Hun er åpen og inkluderende, og kjenner godt verdien av samarbeid for å få de beste løsningene.

– Mette står på for de svakeste, hun har stor omtanke for alle rundt seg og er raus og trygg som leder. Mette er veldig godt likt av både parti- og politikerkollegaer. Hennes vennlige og målrettede orientering gjør at hun får folk med seg. Det trengs når god Venstrepolitikk skal realiseres til hele Stavanger kommunes beste, sier leder av nominasjonskomiteen Erik Hammer.

Ydmyk og glad
– Det er utrolig gledelig at nominasjonskomiteen har vist meg denne tilliten. Helt siden jeg tok over som gruppeleder for et år siden har jeg arbeidet aktivt for å sikre at Venstre har gode samarbeidspartnere i hele kommunestyret. Nå ser jeg frem til å fortsette denne jobben frem mot valget hvis lokallaget gir meg tilliten til det, sier Mette Vabø.

– Innstillingen består av et supert lag, sammen skal vi jobbe hardt for at Stavanger skal ha den beste skolen, kutte utslipp og bidra til å skape framtidens arbeidsplasser. Kjartan, Ann Elin og jeg har et veldig godt samarbeid, og vi utfyller hverandre veldig bra. Jeg håper at vi får med oss minst tre til slik at vi sikrer oss mest mulig god Venstrepolitikk i kommunestyret neste periode, sier Vabø.

Mette Vabø får med seg Kjartan Svartsund Lunde på 2. plass og Ann Elin Piel på 3. plass.
– Denne flotte trioen vil vise at Venstre er dyktige både i valgkampen men ikke minst når en ny kommunestyregruppe er på plass. Dette er solide venstrefolk som vil bygge videre på vår stolte arv og samtidig levere mye ny, god venstrepolitikk, sier Hammer.

Kjartan Alexander Svartsund Lunde er også innstilt som Rogaland Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget.

Full liste med gamle og nye navn
Innstillingen på 73 kandidater skal behandles av Stavanger Venstres medlemmer på nominasjonsmøte i medio november. Innstillingens første del består av 22 prioriterte kandidater, hvorav de 3 første innstilles som forhåndskumulerte, og de neste i prioritert rekkefølge, deretter alfabetisk liste. Det er både gamle og kjente, samt nye og friske innslag i innstillingen, som i sin helhet blir offentlig når medlemmene innkalles til nominasjonsmøte. Innstillingen er enstemmig.

– Det er et meget kompetent og dyktig lag som stiller seg til disposisjon. Vi er privilegerte i Stavanger Venstre som har så mange engasjerte og dyktige ressurser å velge fra, sier Hammer.

Navn Kommunedel Fødselsår
Mette Vabø Madla 1982
Kjartan Alexander Svartsund Lunde Eiganes 1987
Ann Elin Piel Hundvåg 1979
Hege Benedicte Blom Stene Storhaug 1962
Hege Eriksen Nordbøe Eiganes og Våland 1970
Mia Bruvik Eiganes og Våland 1995
Kolbein Haakon Lunde Madla 1958
Poppy Kalesi Eiganes og Våland 1980
Sunniva Nybø Hillevåg 1990
Ommund Vareberg Rennesøy 1979
Bendik Haave Eiganes og Våland 2002
Thea Emilie Svartsund Lunde Eiganes og Våland 1993
Harald Tveteraas Hundvåg 1968
Stian Lie Hagen Hillevåg 1985
Leif Anker Lorentzen Eiganes og Våland 1957
Anette Frøyland Eiganes og Våland 1968
Bjørn Tore Flakke Madla 1988
Lill Qvigstad Hillevåg 1959
Jørgen Eldøy Eiganes og Våland 1987
Heino Blanckaert Hinna 1973
Inge Eirik Skogland Tasta 1982
Filip Nag Storhaug 1989
Andersen, Svein Ove Madla 1973
Arholm, Hilde Hundvåg 1968
Bartlett, Magne Hillevåg 1991
Berg, Siv Hilde Hinna 1983
Becker, Stig Hillevåg 1957
Bergesen, Haakon Storhaug 1978
Bogsnes, Bjarte Storhaug 1958
Bogsnes, Tone Storhaug 1959
Brunstad, Svein Eiganes og Våland 1978
Bruvik, Anne Tyldum Tasta 1999
Clausen, Magnus Tasta 2001
Dagstad, Tom Hinna 1976
Enoksen, Eivind Berg Storhaug 1976
Fitjar, Sebastian  Eiganes og Våland 2004
Hageseter, Andre Hinna 1980
Hammer, Erik Eiganes og Våland 1975
Hammer, Harald Madla 1982
Haugvaldstad, Thomas Dickman Hinna 1980
Helgeland, Bjørn Eiganes og Våland 1968
Heng, Richard Eiganes og Våland 1973
Hestad, Anne Mette Eiganes og Våland 1958
Heyeraas, Knut Johan Hundvåg 1993
Hjelm, Merete Hinna 1972
Hjulstad, Åsmund Rennesøy 1977
Iftikhar, Nasir Storhaug 1980
Johannessen, Dag Storhaug 1968
Jolma, Ingunn Madla 1979
Lally, Elin Michele Hundvåg 1970
Lilleeidet, Paal Magnus Hinna 1965
Løvik, Lars Christian Eiganes og Våland 1978
Olsborg, Elisabeth Bøe Storhaug 1974
Onsøien, Marit Eline Storhaug 1993
Rørheim, John-Erik Hinna 1988
Røyland, Bjørn Kristian Tasta 1979
Simensen, Tom Erik Hillevåg 1981
Skylstad, Steffen Storhaug 1970
Snarberg, Yngve Rennesøy 1988
Songe-Møller, Anna Egaas Storhaug 1947
Soyer, Hayrettin Tasta 1945
Stensland, Knut Hundvåg 1946
Sønderland, Hanne Eiganes og Våland 1973
Thorbjørnsen, Per A. Storhaug 1952
Thu, Aline Soland Madla 1981
Tollefsen, Sunniva Madla 1997
Tollefsen, Torstein Madla 1995
Vangsnes, Thorbjørn Hinna Hinna 1953
Veire, Gunnar Eiganes og Våland 1969
Aase, Ingvild Eiganes og Våland 1975
Nybø, Iselin Storhaug 1981