Uttalelse: Tryggere adgang til bruk av cannabis som medisin

Foto: Unsplash

Venstre vil bygge helsepolitikken på kunnskap og ikke på fordommer. Derfor er det på tide at også Norge bidrar med utvikling og innhenting av kunnskap om bruk av cannabis som medisin. Gjennom kompetanseheving hos både pasienter og leger om bruk av slike legemidler, kan vi bidra til at flere får tilgang på god behandling.

Vedtatt av Venstres landsmøte på Gardermoen, 14.-16. oktober 2022.

Både det danske og det norske legemiddelverket vurderer cannabis som et trygt alternativ for mange pasientgrupper som ikke oppnår tilstrekkelig resultater med annen praksis. Formelt sett er adgangen for utskriving av cannabis til stede, men bruken ligger langt under andre europeiske land. Mange pasienter velger å oppsøke behandling andre steder i Europa, for egen regning og risiko. Andre får tak i cannabis på det illegale markedet og bruker det i selvmedisinering.

For Venstre er det viktig å motvirke selvmedisinering og slå beina under det illegale markedet gjennom å finansiere forskning på bruk av cannabis som medisin, og etablere et regelverk og marked for innenlandsk produksjon. Det er lav risiko for utvidet bruk, samtidig som enkeltmennesker kan ha stor helsemessig gevinst av det.

For Venstre er det viktig å motvirke selvmedisinering og slå beina under det illegale markedet gjennom å finansiere forskning på bruk av cannabis som medisin, og etablere et regelverk og marked for innenlandsk produksjon

Cannabis er ingen vidunderkur, og har ikke gått den tradisjonelle veien et legemiddel utvikles på. Samtidig er det klart at cannabis kan bidra positivt i mange pasienters sykdomsforløp. Medisinens risikoprofil er kjent og håndterbar. For mange smertepasienter er det et effektivt alternativ til opiater, og forskning dokumenterer at mange kan trappe ned bruken av disse til fordel for cannabis. Internasjonalt benyttes medisinen for forskjellige sykdommer som Parkinsons, spiseforstyrrelser, kreft og posttraumatisk stresslidelse.

I Norge er det kun spesialister på sykehus som kan skrive ut den mest effektive medisinen, som inneholder det psykoaktive stoffet THC. Alle leger med rekvireringsrett for gruppe A (avhengighetsskapende medisin) kan skrive ut den lettere varianten CBD. For noen få pasientgrupper kan det gis refusjon for medisinkostnadene, men for de aller fleste må alle kostnader dekkes personlig. Samlet sett gjør dette at antall pasienter i Norge er veldig lite, og kompetansen på behandlingen tilsvarende.

Venstre vil at det skal bli lettere for pasienter i Norge å få behandlingen de trenger og ønsker.

Cannabis i seg selv er et ikke-giftig stoff som tolereres godt av kroppen. Det har en kjent bivirkningsprofil og man har god oversikt over mulige interaksjoner med andre medisiner. Det er kjent at enkelte tilstander gjør at man ikke bør benytte cannabis, som for eksempel historikk med psykoser. Dette er normale forhold for alle legemidler; bivirkninger finnes og det er indikasjoner som tilsier at det ikke bør brukes. Administrert forsvarlig gjennom en lege, vil disse forholdene være under kontroll.

Venstre vil at det skal bli lettere for pasienter i Norge å få behandlingen de trenger og ønsker. Vi vil at det etableres et nasjonalt pilotprosjekt hvor alle leger med rett til å skrive ut B-preparat skal kunne skrive ut cannabis. Dette prosjektet bør baseres på det danske pilotprosjektet, hvor flere tusen pasienter i dag får god behandling. Slik kan flere pasienter få et tilbud i sin kommune, innenfor rammen av det norske helsevesenet.